Árubeszerzések - 101514-2017

18/03/2017    S55    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Felsőruházat

2017/S 055-101514

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
AK24071
Hajós Alfréd sétány 1.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
Telefon: +36 23319149
E-mail: eva.szanto@bp2017fina.hu
Fax: +36 23319149
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com

A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyen- és formaruhák előállítása, gyártása a »2017-es úszó-világbajnokság« megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
18200000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Egyen- és formaruhák előállítása, gyártása a »2017-es úszó-világbajnokság« megrendezéséhez kapcsolódóan.”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 211 411 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18200000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

1149 Budapest, Angol u. 65-69.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kollekció tervezése tartalmazzon egy férfi és egy női formaruha változatot, amely dizájnban és a színvilágban is egységes kell, hogy legyen, de szabásban eltérő.

A formaruházat színvilágában meg kell, hogy jelenjen 2017-es FINA Világbajnokság arculat valamilyen formában. Ajánlatkérő az arculati kézikönyvet az ajánlati dokumentáció részeként csatolja.

A teljes kollekció, figyelemmel az évszaknak megfelelő klímára, tartalmazzon tagonként:

— 2 db olyan technológiával készült felsőruházati terméket – ing/blúz -, melynek anyaga száraz érzetet biztosít,

— 2 db olyan technológiával készült alsóruházati terméket – nadrág/szoknya -, melynek anyaga a légáramlást, a nedvességkezelést, a puha érzetet a zárt anyag kényelmével kombinálja,

— 1 db felsőruházati terméket – zakó/blézer,

— 1 db nyakkendőt/kendőt, amelynek dizájnjában és színvilágában megjelenik a 2017-es FINA Világbajnokság arculata valamilyen formában,

— 1 db öv.

Beszerzendő ruházat mennyiségi elvárásai:

Csoport Fő Zakó/Blézer db Ing/Blúz db Nyakkendő/Kendő db Öv db Nadrág/Szoknya db.

Szervezőbizottsági tagok 250 250 500 250 250 500.

FINA Bureau tagok 35 35 70 35 35 70.

FINA Bizottsági tagok/Tisztségviselők 200 200 400 200 200 400.

FINA Technikai személyzet, versenybírók 220 220 440 220 220 440.

FINA alkalmazottak 30 30 60 30 30 60.

FINA Marketing ügynök 30 30 60 30 30 60.

FINA további személyek (P&P) 50 50 100 50 50 100.

Összesen 815 815 1630 815 815 1630.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2)bekezdés e) pontja alapján. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A jelen beszerzés a 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzésnek, illetőleg közbeszerzési eljárásnak minősül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Egyen- és formaruhák előállítása, gyártása a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan (árubeszerzés)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Roland Divatház Zrt.
Elnök u. 1.
Budapest
1089
Magyarország
Telefon: +36 302411116
E-mail: roland@roland.hu
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 224 451 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 211 411 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő adószáma: ROLAND-DIVATHÁZ Zrt., 12317509-2-42.

1.Ajánlattevő neve: Roland Divatház Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1. adószám: 12317509-2-42.

2.Ajánlattevő neve: Styl Fashion Kft.

Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 5., adószám: 14872059-2-18.

3.Ajánlattevő neve: Belvárosi Aranykéz Bt.

Ajánlattevő székhelye: 1062 Budapest, Aradi u. 16. 1.em. 1., adószám: 22251242-2-42.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/03/2017