Bygge og anlæg - 115492-2017

29/03/2017    S62    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Gistrup: Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter

2017/S 062-115492

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Nyt Aalborg Universitetshospital
Hospitalsbyen 1
Gistrup
9260
Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.ibinder.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital. 16 fagentrepriser indeholdende Apterings-, luknings- og installationsarbejder.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215140
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbudsbekendtgørelse omhandler 16 andele af de samlede apterings- luknings- og inst-tekniske fagentreprise-udbud for Nyt Aalborg Universitetshospital.

Delarbejderne er specificeret under de enkelte delkontrakter:

Delk: 1-6:Aptering vægge og lofter c04 og c05

Delk. 7: EL c04, c05 inkl. hovedforsyning tværgående b06, b08, b09, c04, c05, d01,d02, d03 og d07

Delk. 8: VVS tværgående b08, b09, c04 og c05

Delk. 9: Ventilation tværgående b08, b09, c04 og c05

Delk. 10:Aptering Døre og Porte tværgående b06, b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07

Delk. 11: Elevatorer tværgående b06, b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07

Delk. 12:Sengestuepaneler tværgående b06, b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07

Delk. 13:Lynafledningsanlæg tværgående b06, b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07

Delk. 14: Luftarter og gasser — Tværgående [b06, b8, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07

Delk. 15: Tømrer og tag c04, c05.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Ved tilbud på følgende entrepriser (delaftaler) kan tilbudsgiver desuden tilbyde en rabat, hvis tilbudsgivers får tildelt begge entrepriser:

— E300 og E301

— E310 og E311

— E320 og E321.

Rabatten skal tilbydes som en procentsats, som skal være gældende for alle poster på tilbudslisten.

Se nærmere herom i udbudsbetingelserne.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E300 Aptering Vægge og lofter [c04]

Delkontraktnr.: E300
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Skeletkonstruktioner — indvendige lette vægge.

Indvendige døre, vinduer og porte — lev. og mont.

Beklædninger, påmurede — fliser på vægge.

Lofter, monteret — Systemlofter samt friser.

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører arbejder for Bygning c04 –FAM

c04 udgør ca 14 600 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E310 Aptering Gulve [c04]

Delkontraktnr.: E310
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gulvarbejder — Overflader af linoleum, vinyl, trægulve samt malebehandlet

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører arbejder for Bygning c04 FAM.

c04 udgør ca 14 600 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E320 Aptering Maler [c04]

Delkontraktnr.: E320
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Malerarbejder — Indvendige arbejder for vægge dels af elementer, insito beton samt lette skelet vægge, herunder ligeledes behandlinger af lofter mv.

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører arbejder for Bygning c04 FAM.

c04 udgør ca 14 600 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E301 Aptering vægge og lofter [c05]

Delkontraktnr.: E301
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Skeletkonstruktioner — indvendige lette vægge.

Indvendige døre, vinduer og porte — lev. og mont.

Beklædninger, påmurede — fliser på vægge.

Lofter, monteret — Systemlofter samt friser.

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører arbejder for Bygning c05 — Behandling

c05 udgør ca 46 600 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E311 Aptering Gulve [c05]

Delkontraktnr.: E311
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gulvarbejder — Overflader af linoleum, vinyl, trægulve samt malebehandlet

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører arbejder for Bygning c05 — Behandling

c05 udgør ca 46 600 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E321 Aptering Maler [c05]

Delkontraktnr.: E321
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Malerarbejder — Indvendige arbejder for vægge dels af elementer, insito beton samt lette skeletvægge,herunder ligeledes behandlinger af lofter mv.

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører arbejder for Bygning c05 — Behandling

c05 udgør ca 46 600 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 27
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E340 EL c04, c05 inkl. hovedforsyning — Tværgående [b06, b08, b09, c04, c05, d01,d02, d03 og d07]

Delkontraktnr.: E340
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

El — Installationer for FAM og Behandling.

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører EL-arbejder (stærkstrøm) for Bygning c04 & c05. Udgør ca 61 200 m².

Derudover hovedforsyninger for alle 9 bygningsafsnit.b06 b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E350 VVS — Tværgående [b08, b09, c04 og c05]

Delkontraktnr.: E350
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører VVS-arbejder for Bygning b08, b09, c04 & c05. Udgør ca 98 200 m².

Derudover hovedforsyninger for alle 9 bygningsafsnit.b06 b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E360 Ventilation — Tværgående [b08, b09, c04 og c05]

Delkontraktnr.: E360
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører ventilations-arbejder for Bygning b08, b09, c04 & c05. Udgør ca 98 200 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E900 Aptering Døre og Porte — Tværgående [b06, b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07]

Delkontraktnr.: E900
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tværgående entreprise for indvendige døre, glaspartier og porte i fælles gangarealer fordelt på alle 9 bygningsafsnit. Udgør ca. 150 000 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E940 Elevatorer — Tværgående [b06, b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07]

Delkontraktnr.: E940
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tværgående entreprise for elevatorer fordelt på alle 9 bygningsafsnit. Udgør ca. 150 000 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E948 Sengestuepaneler — Tværgående [b06, b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07]

Delkontraktnr.: E948
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tværgående entreprise for vandrette og lodrette sengestuepaneler fordelt på alle 9 bygningsafsnit. Udgør ca. 150 000 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E949 Lynafledningsanlæg — Tværgående [b06, b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07]

Delkontraktnr.: E949
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tværgående entreprise for udførelse af lynafleder på tagflader/facader fordelt på alle 9 bygningsafsnit.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E960 Luftarter og gasser — Tværgående [b06, b08, b09, c04, c05, d01, d02, d03 og d07]

Delkontraktnr.: E960
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tværgående entreprise for udførelse af luftarter og gasser fordelt på alle 9 bygningsafsnit. Udgør ca. 150 000 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 29
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E605 Tømrer og tag [c04, c05]

Delkontraktnr.: E605
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45215140
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tagdækning — Tagopbygning / tagdækning

Entreprisearbejderne under denne delkontrakt vedrører arbejder for bygningsafsnit c04 og c05

Tagarealet udgør ca. 12 500 m².

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

I relation til de obligatoriske udelukkelsesgrunde skal tilbudsgiver udfylde ESPD'en del III A, del III B og del III C for så vidt angår interessekonflikter, forudgående rådgivning eller inddragelse i øvrigt i forberedelsen af udbudsproceduren samt afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger eller manglende mulighed for at fremsende den supplerende dokumentation, som ordregiver kan anmode om.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde stilles der krav om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, nr. 1, 2, 3, 4 og 6. Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD'en afsnit III C.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2017/20170303%20ESPD%20Saadan%20virker%20det%20version%202.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD'en er korrekte.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiverens reviderede årsregnskaber skal have udvist positiv egenkapital de seneste 2 regnskabsår.

Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD'en afsnit IV α.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2017/20170303%20ESPD%20Saadan%20virker%20det%20version%202.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD'en er korrekte.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tidligere lignende arbejder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal indenfor de seneste 5 år have gennemført én entreprise indeholdende lignende arbejder som defineret i den pågældende delkontrakt.

Erklæring herom sker ved tilbudsgivers udfyldelse af ESPD'en afsnit IV α.

Se Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning til ESPD:

http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2017/20170303%20ESPD%20Saadan%20virker%20det%20version%202.pdf

Vindende tilbudsgiver skal fremsende endelige dokumentation for, at erklæringerne afgivet i ESPD'en er korrekte.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I henhold til AB-92 med tilføjelser og præciseringer, som fremgår med udbudsmaterialet.

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Er ansøger en sammenslutning eller et konsortium hæfter deltagerne solidarisk.

Andre særlige vilkår:

Entreprisen er omfattet af social klausul vedrørende krav om beskæftigelse af praktikanter/lærlinge. Entreprisen er endvidere omfattet af arbejdsklausul vedrørende løn og ansættelsesvilkår. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

Projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 118 af 6.2.2013 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri. Yderligere specifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder kontraktudkast.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/05/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/05/2017
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Tilbud skal afleveres elektronisk og oploades til udbudsportalen.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

— Udbuddet udbydes gennem udbudsportal

— Der lukkes for afleveringsmulighed efter ovenstående tidspunkt

— Der er ikke adgang til at overvære åbning af tilbud

— Offentliggørelse af tilbud vil ligeledes ske på iBinder på licitationsdagen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen Ibinder.

Registrering af tilbudsgiver og download af udbudsmaterialet sker via flg. links:

Apterings- og lukningsentrepriser:

E300 — E301 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=icpzedlmuo

E310 — E311 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pbffjnclpz

E320 — E321 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cigedwrqrg

E605 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lapiyokzvs

Installationstekniske entrepriser:

E340 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=icvvmnirnj

E350 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xpomggyozm

E360 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ysdzvnwkin

E900 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wbpiqrthty

E940 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=jzfrhrascr

E948 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=xudgzzzdxl

E949 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=iwjnmynwcn

E960 Offentligt link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ezfkzmenrz

Rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive gjort tilgængelige i samme mappe og underretning om offentliggørelse af rettelsesblade og evt. andre supplerende udbudsdokumenter vil blive sendt pr. mail til de personer, der har registreret sig på udbuddet.

For vejledning til brug af systemet henvises til udbudsmappen eller se videovejledning på; http://www.nau.rn.dk/Om-byggeriet/Byggeriet/Digital-udbudsproces

Kontaktperson i forbindelse med adgang til udbudsmaterialet er:

Region Nordjylland, Mia Rosengaard Hansen, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst, tlf.: +45 20221092, e-mail: mia.hansen@rn.dk

Ved spørgsmål til anvendelse af iBinder, kontakt da iBinder Support på tlf. 70 20 32 14 ellersupport@iBinder.dk.

Der afholdes besigtigelses- og orienteringsmøde om projektet og de udbudte entrepriser.

Mødet afholdes på adr. Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup.

Tidspunkt og tilmelding fremgår af udbudsbrev.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager overudbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/03/2017