Szolgáltatások - 124071-2013

16/04/2013    S74    - - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

HU-Budapest: Tervezési tanácsadó szolgáltatások

2013/S 074-124071

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
AK08332
Gellérthegy utca 30-32.
Címzett: Márkus Ferenc
1016 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 12243160
E-mail: markus@vati.hu; kozbeszerzes@vati.hu
Fax: +36 12243291

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.vati.hu

További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Gellérthegy utca 30-32.
Címzett: Erdős Réka
1016 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 12243101
E-mail: rerdos@vati.hukozbeszerzes@vati.hu
Fax: +36 12243105
Internetcím: http://www.husk-cbc.eu/hu/palyazati_kiirasok és http://www.husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Gellérthegy utca 30-32.
Címzett: Erdős Réka
1016 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 12243101
E-mail: rerdos@vati.hukozbeszerzes@vati.hu
Fax: +36 12243105

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Regionális fejlesztés, urbanisztika
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
1. rész: Az Európai Bizottságnak benyújtandó, Magyarország és Szlovákia határon átnyúló jogosult területeit érintő 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Programjának ex-ante értékelése és stratégiai környezeti vizsgálata; 2. rész: A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Program kidolgozása a jogosult programozási terület kihívásaira, szükségleteire és lehetőségeire valamint a stratégiai iránymutatásokra vonatkozó elemzések alapján.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 11: Vezetési tanácsadó szolgáltatások [6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország (Budapest, Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye);
Szlovákia (Pozsony, Pozsony kerület, Nyitra kerület, Nagyszombat kerület, Besztercebánya kerület, Kassa kerület).

NUTS-kód SK010,SK023,SK032,SK042,SK021,HU101,HU102,HU212,HU221,HU312,HU313,HU311,HU323

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
1. rész: Vállalkozási szerződés az Európai Bizottságnak benyújtandó, Magyarország és Szlovákia határon átnyúló jogosult területeit érintő 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Programjának ex-ante értékelésére és stratégiai környezeti vizsgálatára.
2. rész: Vállalkozási szerződés a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Program kidolgozására a jogosult programozási terület kihívásaira, szükségleteire és lehetőségeire valamint a stratégiai iránymutatásokra vonatkozó elemzések alapján.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79415200

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
1. rész: Az Európai Bizottságnak benyújtandó, Magyarország és Szlovákia határon átnyúló jogosult területeit érintő 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Programjának ex-ante értékelése és stratégiai környezeti vizsgálata.
2. rész: A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Program kidolgozása a jogosult programozási terület kihívásaira, szükségleteire és lehetőségeire valamint a stratégiai iránymutatásokra vonatkozó elemzések alapján.
A részletes feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Becsült érték áfa nélkül:
— 1. rész: 60000 EUR,
— 2. rész: 120000 EUR.
Becsült érték áfa nélkül: 180 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 10 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Magyarország és Szlovákia határon átnyúló jogosult területeit érintő 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Programjának ex-ante értékelése és stratégiai környezeti vizsgálata
1)Rövid meghatározás
Az Európai Bizottságnak benyújtandó, Magyarország és Szlovákia határon átnyúló jogosult területeit érintő 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Programjának ex-ante értékelése és stratégiai környezeti vizsgálata.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79415200

3)Mennyiség
Az Európai Bizottságnak benyújtandó, Magyarország és Szlovákia határon átnyúló jogosult területeit érintő 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Programjának ex-ante értékelése és stratégiai környezeti vizsgálata.
Becsült érték áfa nélkül: 60 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 10 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A II.1.8) pontban foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy - a beszerzéssel érintett feladat jellegéből adódóan - a felhívás mindkét részére nem tehetnek ajánlatot (vagyis az ajánlattevők személyében nem lehet átfedés). Ajánlatkérő kifejezetten rögzíti továbbá, hogy az átfedés a teljesítésbe bevonni kívánt gazdasági szereplők esetében sem megengedett (alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek és az általuk bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott személyek), mely tilalom ezen szervezetek közvetlen/közvetett alvállalkozóira és az általuk bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott személyekre is vonatkozik. Ajánlattevő rögzíti továbbá, hogy a fenti szervezetek vonatkozásában a közvetlen/közvetett tulajdonosi összefonódás sem megengedett. Az ajánlatban fentiekről nyilatkozni kell (összeférhetetlenségi nyilatkozat).
Rész száma: 2 Elnevezés: Magyarország és Szlovákia határon átnyúló jogosult területeit érintő 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Program kidolgozása
1)Rövid meghatározás
A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Program kidolgozása a jogosult programozási terület kihívásaira, szükségleteire és lehetőségeire valamint a stratégiai iránymutatásokra vonatkozó elemzések alapján.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79415200

3)Mennyiség
A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Operatív Program kidolgozása a jogosult programozási terület kihívásaira, szükségleteire és lehetőségeire valamint a stratégiai iránymutatásokra vonatkozó elemzések alapján..
Becsült érték áfa nélkül: 120 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 10 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
A II.1.8) pontban foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy - a beszerzéssel érintett feladat jellegéből adódóan - a felhívás mindkét részére nem tehetnek ajánlatot (vagyis az ajánlattevők személyében nem lehet átfedés). Ajánlatkérő kifejezetten rögzíti továbbá, hogy az átfedés a teljesítésbe bevonni kívánt gazdasági szereplők esetében sem megengedett (alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek és az általuk bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott személyek), mely tilalom ezen szervezetek közvetlen/közvetett alvállalkozóira és az általuk bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott személyekre is vonatkozik. Ajánlattevő rögzíti továbbá, hogy a fenti szervezetek vonatkozásában a közvetlen/közvetett tulajdonosi összefonódás sem megengedett. Az ajánlatban fentiekről nyilatkozni kell (összeférhetetlenségi nyilatkozat).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/nap, maximum 30 napig.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció rögzíti.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beszerzést a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet alapján finanszírozza: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Technikai Segítségnyújtása (3. prioritási tengely).
Ajánlattevőként szerződő fél számlái a Kbt. 130. § (1) és (3)-(6) bekezdései, és 131. §-a figyelembevételével kerülnek átutalással kiegyenlítésre, a teljesítésigazolás alapján kibocsátott számla kiállításától számított legkésőbb 60 napon belül. Ajánlatkérő él a halasztott fizetés lehetőségével. (Kbt. 130. § (4) bekezdés)
Az ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint előlegre jogosult.
Kifizetésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem követelmény.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében ajánlattevő - a Kbt. 58. § (3) bekezdésére alapján - köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a Közbeszerzési Hatóság útmutatóját a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 58. szám, 2012.5.23.), valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.6.1.)
Ajánlattevő a kizáró okokra vonatkozóan olyan igazolást köteles csatolni, amely az eljárást megindító felhívás feladását követően kelt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján:
G1/ valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
— bankszámlaszám(ok) megadása,
— mióta vezeti az adott bankszámláját,
— volt-e az adott bankszámlán sorban állás az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban, ha igen milyen időtartammal (konkrét dátum megjelölésével), és milyen összegben,
attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A teljeskörű ellenőrizhetőség érdekében szükséges ajánlattevő nyilatkozatának csatolása - a vizsgált időszakban meglévő - összes bankszámlájáról.
[Sorban állás alatt ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.]
A G1/ alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés érdekében a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
G1. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint valamelyik bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 30 napot és 1 000 000 HUF-ot meghaladó mértékű sorban állás fordult elő.
A G1/ alkalmassági minimumkövetelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel (Kbt. 55.§ (4) bekezdés).
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) és d) pontja alapján:
M1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 16. § (1) bekezdés szerint igazolva, legalább az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél neve,
— az ellenszolgáltatás összege,
— a szolgáltatás tárgya a főbb műszaki paraméterek megjelölésével, amelyből megállapítható az alkalmassági feltételnek való megfelelés,
— kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
— a teljesítés idejét és helyét (kezdési és befejezési határidő naptári nap pontossággal),
— a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. Azoknak a szakembereknek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági szempontoknak való megfelelés érdekében a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolandó az alábbi minimális tartalommal: név, eddigi munkahelyek, beosztások, ezek időtartama év hónapra lebontva, a felhívás tárgya szerinti releváns munkatapasztalat (feladat rövid meghatározása, időtartama (év, hónap), betöltött pozíció, amelyből megállapítható az alkalmassági feltételnek való megfelelés), szakirányú végzettség megnevezése, egyéb képességek, szakértelem ismertetése (nyelvtudás, számítógépes ismeretek, készségek).
Az ajánlathoz csatolni kell a szakemberek végzettsége, képzettsége igazolására szolgáló dokumentum(ok) egyszerű másolatát is.
Az M1/-M/2 alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés érdekében a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése is alkalmazható.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1.1. Az 1. rész vonatkozásában nem rendelkezik összesen legalább 2 db szerződésszerűen teljesített (befejezett) referenciával az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi területeken:
— regionális fejlesztés vagy interregionális vagy transznacionális vagy határon átnyúló programok értékelése, monitoringja vagy menedzsmentje (NUTS 2-5 szint), vagy
— regionális fejlesztés vagy interregionális vagy transznacionális vagy határon átnyúló projektek értékelése, monitoringja vagy menedzsmentje.
Legalább egy referenciának magyar, illetve legalább egy referenciának szlovák vonatkozásúnak kell lennie.
M1.2. A 2. rész vonatkozásában nem rendelkezik összesen legalább 2 db szerződésszerűen teljesített (befejezett) referenciával az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben az alábbi területeken:
— fejlesztési programok városi vagy regionális tervezése (NUTS 2-5 szint), vagy
— interregionális programok programozása, értékelése vagy monitoringja.
Legalább egy referenciának magyar, illetve legalább egy referenciának szlovák vonatkozásúnak kell lennie.
M2. Ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakértelemmel rendelkező szakemberekkel:
M2.1. Az 1. rész vonatkozásában legalább 5 kulcsszakértővel (1 fő csoportvezető, 4 fő kulcsszakértő), akiknek mindegyike rendelkezik az alábbi szakértelemmel:
— felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség földrajz/gazdasági/területi tervezés területén, vagy a társadalomtudományok bármely más területén, amely kapcsolódik a jelen beszerzésben leírt feladatok teljesítéséhez, vagy legalább öt éves szakmai tapasztalat program/projekt fejlesztés vagy értékelés területén;
— tárgyalási szintű angol nyelvtudás;
— számítógépes felhasználói ismeretek;
— az alábbiak közül legalább két társadalmi-gazdasági területen szerzett szakmai tapasztalat: közgazdaságtan, turizmus, környezetvédelem, demográfia, munkaerőpiac, oktatási rendszer, kulturális kapcsolatok, regionális fejlesztés;
— az EU által társfinanszírozott, vagy egyéb regionális vagy városfejlesztési program regionális fejlesztése vagy tervezése vagy értékelése vagy monitoringja területén szerzett minimum ötéves szakmai tapasztalat (NUTS 2-5 szint).
Továbbá a fenti szakemberek közül rendelkezik:
— legalább 1 szakértő, tárgyalási szintű magyar nyelvtudással, illetve legalább 1 szakértő, tárgyalási szintű szlovák nyelvtudással;
— a program határon átnyúló jellegéből adódóan legalább 2 szakértő Magyarországot, és legalább 2 szakértő Szlovákiát érintő, a jelen beszerzésben leírt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó európai uniós fejlesztési programok összeállításával, lebonyolításával vagy értékelésével kapcsolatos szakmai tapasztalattal;
— legalább 1 szakértő szakmai tapasztalattal a SEA értékelés és legalább egy szakértő az ex-ante értékelés területén.
A csoportvezető a fentieken túl az alábbi szakértelemmel rendelkezik:
- felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség földrajz/gazdasági/területi tervezés területén, vagy a társadalomtudományok bármely más területén, amely kapcsolódik a jelen beszerzésben leírt feladatok teljesítéséhez, vagy legalább tíz éves szakmai tapasztalat program/projekt fejlesztés vagy értékelés területén;
— legalább ötéves szakmai tapasztalat a határon átnyúló programok előkészítése, tervezése, értékelése vagy monitoringja területén;
— legalább 5 éves szakmai tapasztalat vezetői munkakörben/feladatkörben.
M2.2. a 2. rész vonatkozásában legalább négy kulcsszakértővel (1 fő csoportvezető, 3 fő kulcsszakértő), akik rendelkeznek az alábbi szakértelemmel:
a) 1 fő csoportvezető:
— felsőfokú (egyetemi szintű) végzettség földrajz/közgazdasági területen vagy más, a jelen beszerzésben leírt feladatok teljesítése szempontjából releváns társadalomtudományi végzettség, vagy legalább tíz éves szakmai tapasztalat a fejlesztési programok területén;
— az EU által finanszírozott támogatási programok során alkalmazott programozási módszertan ismerete;
— számítógépes felhasználói ismeretek;
— kommunikációs és jelentésírói készség;
— tárgyalási szintű angol nyelvtudás;
— a területi elemzés és tervezés terén szerzett legalább 10 éves szakmai tapasztalat, valamint szakmai tapasztalat az operatív programok tervezése és a határon átnyúló programok, és a CBC program dokumentumok tervezése területén;
— az EU által finanszírozott fejlesztési politikákkal kapcsolatos szakmai tapasztalat a határon átnyúló/transznacionális/interregionális programok területén;
— legalább 5 éves szakmai tapasztalat vezetői munkakörben/feladatkörben, melyek közül legalább egy projektvezetői tapasztalat volt tervezési projektben.
b) 3 fő kulcsszakértő:
— felsőfokú (egyetemi szintű) végzettség földrajz/közgazdasági területen vagy más, a jelen beszerzésben leírt feladatok teljesítése szempontjából releváns társadalomtudományi végzettség, vagy legalább tíz éves szakmai tapasztalat a fejlesztési programok területén;
— az EU által finanszírozott támogatási programok (NUTS 2., 3., 4. szint) során alkalmazott programozási módszertan ismerete;
— számítógépes felhasználói ismeretek;
— kommunikációs és jelentésírói képesség;
— tárgyalási szintű angol nyelvtudás;
— az alábbiak közül legalább két társadalmi-gazdasági területen szerzett szakmai tapasztalat: közgazdaságtan, turizmus, környezetvédelem, demográfia, munkaerőpiac, oktatási rendszer, kulturális kapcsolatok, regionális fejlesztés
— legalább 3 éves szakmai tapasztalat az EU által finanszírozott vagy más regionális vagy városfejlesztési programok (NUTS 2., 3., 4. szint) tervezése, vagy értékelése vagy monitoringja területén.
A fentieken túl a legalább 4 fő kulcsszakértő közül legalább egy szakértő tárgyalási szintű magyar nyelvtudással, illetve legalább egy szakértő tárgyalási szintű szlovák nyelvtudással, illetve a program határon átnyúló jellegéből adódóan legalább 1 szakértő Magyarországot, és legalább 1 szakértő Szlovákiát érintő, a jelen beszerzésben leírt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó európai uniós fejlesztési programok összeállításával, lebonyolításával vagy értékelésével kapcsolatos szakmai tapasztalattal kell rendelkezzen.
Az előírt alkalmassági követelményeknek (M1, M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok

1. Bruttó ajánlati ár (EUR). Súlyszám 55

2. Módszertan (a dokumentációban leírt tevékenység megvalósításához javasolt módszertan, annak kidolgozottsága és megvalósíthatósága, a program sajátos jellemzőinek figyelembevételével). Súlyszám 15

3. Munkaterv (ütemezés és szakmai minőség, a program sajátos jellemzőinek figyelembevételével). Súlyszám 15

4. Projekt szervezet és koordináció (a projekt szervezet felépítése és irányítása, projektfolyamatok, kapcsolattartás és kommunikáció az ajánlatkérővel). Súlyszám 15

IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 27.5.2013 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
27.5.2013 - 10:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27.5.2013 - 10:00

Hely:

1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32., V. emeleti tárgyaló

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek/szervek képviselői.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Technikai Segítségnyújtása (3. prioritási tengely).
VI.3)További információk
VI.3.1) A II.1.8) pontban foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy - a beszerzéssel érintett feladat jellegéből adódóan - a felhívás mindkét részére nem tehetnek ajánlatot (vagyis az ajánlattevők személyében nem lehet átfedés). Ajánlatkérő kifejezetten rögzíti továbbá, hogy az átfedés a teljesítésbe bevonni kívánt gazdasági szereplők esetében sem megengedett (alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek és az általuk bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott személyek), mely tilalom ezen szervezetek közvetlen/közvetett alvállalkozóira és az általuk bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott személyekre is vonatkozik. Ajánlattevő rögzíti továbbá, hogy a fenti szervezetek vonatkozásában a közvetlen/közvetett tulajdonosi összefonódás sem megengedett. Az ajánlatban fentiekről nyilatkozni kell (összeférhetetlenségi nyilatkozat).
VI.3.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az eljárást megindító felhívás közzétételének napjától az alábbi hozzáférési helyeken:

http://www.husk-cbc.eu/hu/palyazati_kiirasok

http://www.husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva

A dokumentáció igény szerint az A. melléklet szerinti címen is átvehető személyesen, munkanapokon 9:00-12:00 óráig, az ajánlattétel napján 9:00-10:00 óráig, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdésében meghatározott módon.
VI.3.3) Bármely gazdasági szereplő a Kbt. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően kiegészítő tájékoztatást kérhet.
VI.3.4) Az ajánlatokat 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani írásban, zártan (az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti, ennek hiányában ajánlatkérő tetszőlegesen jelöli ki az eredeti példányt), továbbá egy elektronikus példányban (.pdf formátumban CD/DVD-n). Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számot vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
VI.3.5) Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy egyéb gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult személynek.
VI.3.6) Az ajánlat a Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint írásban és zártan benyújtható közvetlenül vagy postai úton. Közvetlen benyújtás esetén az ajánlatot az A. mellékletben meghatározott címen kell benyújtani.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az A. melléklet szerinti címen személyes leadásra nyitva álló időintervallum az ajánlattételi határidő napját megelőzően munkanapokon: hétfőtől-csütörtökig 09:00-15:00 óráig, pénteken 09:00-13:00 óráig, az ajánlattétel napján 09:00-10:00 óráig. A csomagolásra minden esetben javasoljuk ráírni az ajánlattevő nevét, címét, az eljárás megnevezését. A hiányos vagy hibás felirattal, címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért, ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán vagy futárszolgálattal feladott küldemények kockázatát ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az épületben portaszolgálat működik, mely megkerülése nélkül nem lehet az épületbe bejutni. Ezen adminisztrációs kötelezettség miatt az épületbe való bejutás 15 percet is igénybe vehet, mellyel az ajánlatok leadásakor kalkuláljanak ajánlattevők.
VI.3.7) Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. (Kbt. 36. § (3) bekezdés)
VI.3.8) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.
VI.3.9) Az ajánlathoz csatolni kell a magyar nyelven benyújtott szakmai ajánlat angol nyelvű fordítását is.
VI.3.10) Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
VI.3.11) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a jelen felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a jelen felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlatkérőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.
VI.3.12) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
VI.3.13) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat. (Kbt. 60. § (6) bekezdés)
VI.3.14) Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltak vonatkozásában.
VI.3.15) A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti esetekben). Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti adatokat is ajánlatában kell szerepeltetnie.
VI.3.16) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodását (konzorciális szerződést), a dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.17) A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4 §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban - felelős magyar fordításban - kell benyújtani.
VI.3.18) Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot (cégkivonat, bírósági, hatósági igazolás), kivéve, ha annak ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.3.19) Ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, akik az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták.
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazza.
VI.3.20) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozója, vagy kapacitást nyújtó szervezetben az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
VI.3.21) Az ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlatevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni és erről az ajánlatban nyilatkozatot kell csatolni.
VI.3.22) A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében az ajánlathoz csatolni kell egy olyan nyilatkozatot, amelyben a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná (rendelkezésre állási nyilatkozat).
VI.3.23) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát a G1/ alkalmassági követelmény szerint vizsgált időszakban meglévő összes bankszámlájáról.
VI.3.24) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hiánypótlás keretében nem lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. (Kbt. 4. § 9. pont, Kbt. 67. § (3) bekezdés)
VI.3.25) Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit (G1/, M1/, M2/) és igazolását a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdéséhez képest a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében szigorúbban állapítja meg.
VI.3.26) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10.
VI.3.27) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az VI.3.26) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatok az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján kerülnek elbírálásra, amely esetben az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: minden részszempont vonatkozásában egységesen 1-10 pont.
Az ajánlatok elbírálásának módszere: minden részszempont tekintetében az arányosítás módszerével történik. Arányosítás módszere esetén az egyes szempontok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. A kapott pontszám a megadott súlyszámmal kerül felszorzásra, majd az egyes részszempontok tekintetében eképpen kapott pontszámokat összesítve állapítja meg ajánlatkérő az összpontszámot. A nyertes ajánlattevő az, aki a legmagasabb összpontszámot kapja az ajánlatára. Az arányosítás módszerének részletes ismertetése a dokumentációban található és a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2012. évi 61. szám) alapján került meghatározásra.
VI.3.28) Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül tájékoztatja ajánlattevőket az írásbeli összegezés egyidejű megküldésével az ajánlati kötöttség lejárta előtt.
VI.3.29) Az ajánlatkérő Kbt. 124. § (4)-(5) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén - amennyiben második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
VI.3.30) A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésig nyilatkoznia kell az előlegről és annak mértékéről a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint.
VI.3.31) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a teljesítés során előállítandó termékeket nyertes ajánlattevőnek angol nyelven kell elkészítenie.
VI.3.32) Az ajánlatkérő - támogatásból megvalósuló beszerzésről lévén szó - kifejezetten utal a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése szerinti rendelkezések alkalmazhatóságára.
VI.3.33) Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtása megfelelő minőségben történjen. Erre való tekintettel ajánlattevőknek el kell készíteni a szolgáltatás ellátására vonatkozó elképzeléseiket tartalmazó szakmai ajánlatukat: módszertan, munkaterv és projekt szervezet és koordináció ismertetése. A szakmai ajánlatnak teljes mértékben összhangban kell lennie, mind részeiben, mind egészében az ajánlattal, továbbá az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban, kiemelten a műszaki leírásban foglaltakkal.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Módszertan, a Munkaterv és a Projekt szervezet és koordináció ismertetése a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szempontjából szakmai ajánlatnak minősül.
VI.3.34) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati ár részletezését a dokumentációban foglaltaknak megfelelően.
VI.3.35) Ajánlatkérő a felhívás III.2.3) pontjával kapcsolatosan tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az M1/ (M1.1., M1.2.) alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában nem vizsgálja az ellenszolgáltatás mértékét, mivel azt versenykorlátozónak ítélte.
VI.3.36) Ajánlatkérő a felhívás III.2.3) pontjával kapcsolatosan tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az M2/ (M2.1., M2.2.) alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a releváns munkatapasztalat vizsgálata során a „projekt” és a „program” fogalmak között a Tanács 1083/2006/EK Rendelete (2006.7.11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, szerinti „operatív program” és „művelet” fogalmak alapján tesz különbséget: „operatív program”: a tagállam által benyújtott és a Bizottság által elfogadott dokumentum, amely összefüggő prioritások alkalmazásával fejlesztési stratégiát határoz meg, amelynek megvalósításához valamely alapból, illetve a „konvergencia” célkitűzés esetében a Kohéziós Alapból és az ERFA-ból támogatást vesznek igénybe; „művelet”: az érintett operatív program, irányító hatósága által vagy hatáskörében a monitoring bizottság által megállapított kritériumoknak megfelelően kiválasztott projekt vagy projektcsoport, amelyet egy vagy több kedvezményezett hajt végre oly módon, hogy megvalósíthatóvá váljanak a kapcsolódó prioritási tengely céljai.
VI.3.37) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi határidőt a Kbt. 83. § (6) bekezdésére figyelemmel állapította meg, tekintettel arra, hogy a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi. (VI.3.2) pont)
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
12.4.2013