Servizzi - 124933-2014

12/04/2014    S73    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Avviż ta’ informazzjoni minn qabel mingħajr sejħa għal kompetizzjoni - Ma japplikax 

il-Belġju-Brussell: Valutazzjoni tal-miżuri ta' Artiklu 68

2014/S 073-124933

Avviż ta’ informazzjoni minn qabel

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Il-Kummissjoni Ewropea
rue de la Loi/Wetstraat 130, l-Uffiċċju: L-130 8/29
Għall-attenzjoni ta’: Is-Sinjura Adelina Dos Reis
1049 Brussell
Il-Belġju
Telefown: +32 22961454
Posta elettronika: agri-evaluation@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn: Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Oħrajn: L-agrikoltura u l-iżvilupp rurali.
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II.B: Għan tal-kuntratt (Provvisti jew servizzi)

II.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Valutazzjoni tal-miżuri ta' Artiklu 68.
II.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
Il-kunsinna s-soltu ssir fil-post tal-kuntrattur.
II.3)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas: le
II.4)Deskrizzjoni qasira tan-natura u l-kwantità jew il-valur tal-provvisti jew servizzi:
Valutazzjoni ta' wara t-twettiq li tanalizza Artiklu 68 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 u kemm il-miżuri rispettivi huma effettivi, effiċjenti, rilevanti u għandhom valur miżjud għall-UE.

Lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.5)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79310000, 77100000

II.6)Data skedata għall-bidu tal-proċeduri tal-għoti
II.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.8)Informazzjoni addizzjonali:
Dawk il-fornituri tas-servizz li huma interessati huma mitluba biex ma jibagħtux talbiet għal aktar dettalji, għax dawn se jingħataw biss fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti, wara l-pubblikazzjoni tal-avviż dwar il-kuntratt.

Wieħed qiegħed jingħata parir biex jidħol fis-sit tal-Internet tagħna (http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-tender/index_en.htm) b'mod regolari biex jibqa' infurmat dwar l-aħħar aġġornament.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.2)Informazzjoni addizzjonali:
VI.3)Informazzjoni dwar il-qafas regolatorju ġenerali
VI.4)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
2.4.2014