Tjänster - 14289-2018

12/01/2018    S8    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Slovakien-Žiar nad Hronom: Kollektivtrafik på väg

2018/S 008-014289

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Mesto Žiar nad Hronom
00321125
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
96519
Slovakien
Kontaktperson: Iveta Vájová
Telefon: +421 456787136
E-post: iveta.vajova@ziar.sk
Fax: +421 45456787155
Nuts-kod: SK

Internetadress(er):

Allmän adress: https://josephine.proebiz.com

Upphandlarprofil: https://josephine.proebiz.com

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mestská autobusová doprava

Referensnummer: 3664/2017
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60112000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené základné cestovné.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 440 880.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SK
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby za určené základné cestovné, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja, ak nie sú zabezpečené dopravcami pravidelnej dopravy na komerčnom základe. Služba bude zabezpečovaná piatimi autobusmi.Obstarávané služby sú v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. službami vo verejnom záujme.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 170-348833
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3664/2017
Benämning på upphandlingen:

Mestská autobusová doprava

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/11/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
36054666
Balkán 53
Zvolen
96095
Slovakien
Nuts-kod: SK
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 454 378.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 1 443 880.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Bratislava
82005
Slovakien
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadress: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Bratislava
82005
Slovakien
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadress: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/01/2018