Tjänster - 14635-2018

12/01/2018    S8    - - Tjänster - Kvalifikationssystem utan uppmaning till anbudsgivning - Ej tillämpligt 

Tyskland-Mannheim: Kollektivtrafik på väg

2018/S 008-014635

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna

Tjänster

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
BRN Busverkehr Rhein-Neckar GmbH, RVS Regionalbusverkehr Südwest GmbH, FMO Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH
Willy-Brandt-Platz 7
Mannheim
68161
Tyskland
E-post: vergabestelle@brn.de
Nuts-kod: DE

Internetadress(er):

Allmän adress: www.rheinneckarbus.de

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dienstleistungen im Busverkehr

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60112000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Busverkehrsleistungen als Subunternehmerleistungen in der Region 1, bestehend aus den Landkreisen Main-Tauber-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, Rhein-Neckar-Kreis, den kreisfreien Städten Heidelberg und Mannheim sowie für Schienenersatzverkehrsleistung in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Busverkehrsleistungen als Subunternehmerleistungen in der Region 2, bestehend aus den Landkreisen Enzkreis, Calw, Heilbronn, Freudenstadt, Rottweil, Böblingen, Tübingen, Ortenaukreis, Schwarzwald-Baar, Karlsruhe, Rastatt, den kreisfreien Städten Karlsruhe und Baden-Baden sowie für Schienenersatzleistung in den vorstehend genannten Landkreisen und kreisfreien Städten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
II.2.8)Kvalificeringssystemets giltighetstid
Ingen tidsbegränsning
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.9)Kvalificeringsvillkor
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Tyska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Mit dieser Veröffentlichung wird das mit Bekanntmachung vom 20.1.2015 (2015/S 013-020268), ergänzt durch Bekanntmachung vom 25.7.2015 (2015/S 142-263069) und geändert mit Bekanntmachungen vom 27.1.2016 (2016/ S 018-028606) und vom 25.0.2016 (2016/S 060-102400) eingerichtete Prüfungssystem aufgehoben. Interessierte Wirtschaftsteilnehmer werden auf das mit Bekanntmachung vom 10.1.2018 (2018/S 006-010245) veröffentlichte Qualifizierungssystem hingewiesen.

Unternehmen, die bereits für das genannte Prüfungssystem (20.1.2015: 2015/S 013-020268 und 25.7.2015:2015/S 142-263069) qualifiziert sind, werden aufgefordert, zur Aufnahme in das neue Qualifizierungssystem (10.1.2018: 2018/S 006-010245), folgende Unterlagen nachzureichen: vgl. III.1.9 Punkt 3) Eigenerklärung des Bewerbers nach vorgegebenem Formblatt und 7) Antragsformular zur Bieterregistrierung für die eVergabe der Deutschen Bahn AG, abrufbar unter http://www.dbregio.de/bussebw/qualifizierungssystem.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
Bonn
52123
Tyskland
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/01/2018