Építési beruházás - 146752-2017

19/04/2017    S76    - - Építési beruházás - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 076-146752

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon: +36 12374400
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000
45221250
45223200
45261400
45262700
45262000
45300000
45310000
45343200
45350000
45410000
45420000
45430000
45442100
45212314
71220000
71240000
71320000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

1087 Budapest, Kerepesi út 7. 38826. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A karakterkorlátozás okán nem lehetséges a közbeszerzés teljes körű ismertetése, azt a 2015/S 197-355977 számú ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 059-099091

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Nemzeti Lovarda területén meglévő épületek átalakítása és bővítése,továbbá új épületek építésének megvalósítása-kivitelezés, kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
08/03/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
West Hungaria Bau Kft.
Vendel Park, Huber u. 1.
Biatorbágy
2051
Magyarország
NUTS-kód: HU102
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Fejér B.Á.L. Zrt.
Fő út 217.
Felcsút
8086
Magyarország
NUTS-kód: HU211
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 547 029 178.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

W-F Nemzeti Lovarda Konzorcium:

— székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.,

— vezető adatai (név, székhely): West Hungaria Bau Kft. – középvállalkozás, 2051 Biatorbágy, Vendel Park,Huber u. 1.,

— tagok adatai (név, székhelye): Fejér-B.Á.L. Zrt. – középvállalkozás. 8086 Felcsút, Fő út 217.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/04/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000
45221250
45223200
45261400
45262700
45262000
45300000
45310000
45343200
45350000
45410000
45420000
45442100
45212314
71220000
71240000
71320000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

1087 Budapest, Kerepesi út 7. Hrsz:38826.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A karakterkorlátozás okán nem lehetséges a közbeszerzés teljes körű ismertetése, azt a 2015/S 197-355977 számú ajánlati felhívás II.2.1) pontja tartalmazza. A módosítás okán az alábbi feladatok elvégzésével egészül ki:

1. víztározó;

2A. kóbli és istálló módosítások;

2B. patamosó burkolat, élvédők;

3. kocsiszín szerelőakna;

4. vizsgáló burkolatai;

5. gyakorlópálya korlát;

6. tgk felvonulási terület;

7. útépítési módosítások;

8. elkülönítő boxai;

9. elektromos munkák;

10. fúrt kutak munkái, engedélyezése;

11. kerti locsoló;

12. növénytelepítés;

13. üzemeltetői módosítások;

14. lovas technológiai eszközök;

15. siló munkái;

16. külső közmű;

17. azbesztmentesítés;

18. HFH;

19. új istálló építése;

20. Kóbli módosítások;

21. alapmegerősítések;

22. futószáras kör megerősítése;

23. elektromos módosítások;

24. egyéb módosítások.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 08/03/2016
Befejezés: 31/10/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 547 029 178.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
West Hungária Bau Kft.
Vendel Park, Huber u. 1.
Biatorbágy
2051
Magyarország
NUTS-kód: HU102
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Fejér B.Á.L. Zrt.
Fő út 217.
Felcsút
8086
Magyarország
NUTS-kód: HU211
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Korábbi 1. számú szerződésmódosítás alkalmával történt módosítás:

Munkaterület átadásának napja: 31.3.2016.

Teljesítési véghatáridő: 3.7.2017.

Megrendelő intézkedési és utasításadási jogkörrel felruházott képviselői és elérhetőségei:

Név: Szőke Balázs.

Beosztás: igazgató.

Mobil: 06 1 2374400/.

2376.

Fax: 06 1 2374139.

Email: SzokeBalazs@mnv.hu

A 2. számú szerződésmódosítás alkalmával történt módosítás:

Pótmunkák ellátása vált szükségessé, melyek elszámolására a felek az alábbiakat rögzítik:

a. a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti pótmunkák összértéke nettó 930 601 497 HUF, melynek elszámolása az alábbiak szerint történik:

i. a fenti összegből az alapszerződés 3.4. pontja szerinti tartalékkeret felhasználásnak minősül nettó 231 447 732 HUF.

ii. a fennmaradó összeg (pótmunka ellenérték) csökkentésre kerül az elmaradó munkatételekkel, azaz: nettó 346 584 104 HUF összeggel.

iii. az I., illetve II. okán felek rögzítik, hogy a vállalkozói átalánydíj tényleges (tartalékkereten kívüli) emelése összesen: nettó 352 569 661 HUF.

A fentiek alapján alapszerződés 3.1. pontjának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Vállalkozót a teljesítésért 2 846 720 668 HUF+Áfa, azaz Kettőmilliárd-nyolcszáznegyvenhatmillió-kettőszázhatezer-hatszázhatvannyolc forint +Áfa összegű (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj (a továbbiakban. Vállalkozói díj) illeti meg, mely nem tartalmazza az opciós munkák ellenértékét. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj. Felek rögzítik, hogy a tervezési tevékenységre jutó vállalkozói díj mértéke: 100 000 000 HUF+Áfa, azaz egyszázmillió forint +Áfa, míg a kivitelezésre jutó vállalkozási díj 2 746 720 668 HUF+Áfa, azaz Kettőmilliárd-hétszáznegyvenhatmillió-kettőszázhatezer-hatszázhatvannyolc forint +Áfa összegű.”

A műszaki szükségszerűségek okán a teljesítési határidő módosul. Ennek okán az alapszerződés 1. számú szerződésmódosítással módosított 5.2. pontjában szereplő véghatáridő 31.10.2017. napjára módosul.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

Szerződésmódosítás megfelel a Kbt.141.§-ban foglaltaknak:

a. a tartalékkeret felhasználása a vonatkozó jogszabályi rendelkezés okán nem igényli a szerződés formális módosítását,

b. a vállalkozói díj módosítás megfelel a Kbt.141.§(2)bek.-ben foglaltaknak,ugyanis annak mértéke nem éri el:

i. az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt,

ii. továbbá az eredeti szerződés értékének 15 %-át,

iii. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez,

c. a műszaki tartalom-módosítás vonatkozásában megállapítható,hogy a tartalékkeret-felhasználáson túli műszaki tartalommódosítás a b) pontban foglalt ellenérték módosítással közvetlenül összefügg,így megfelel a Kbt.141.§(3)bek.-nek,

d. megállapítható,hogy a teljesítési határidő módosítása is az ellenérték változásával összefügg,így arra is alkalmazható a Kbt.141.§(3)bek.,

e. megállapítható,hogy nem áll fenn a Kbt.141.§(3)bek. utolsó mondatában foglalt körülmény.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 547 029 178.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 846 720 668.00 HUF