Árubeszerzések - 146948-2017

19/04/2017    S76    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Csónakok

2017/S 076-146948

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Országos Rendőr-főkapitányság
AK05982
Teve utca 4–6.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyene Tímea
Telefon: +36 1443-5597
E-mail: gyeneti@kr.police.hu
Fax: +36 14435597
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA világbajnokság eredményes lebonyolítása érdekében járőrhajók beszerzése.

II.1.2)Fő CPV-kód
34520000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„A FINA világbajnokság eredményes lebonyolítása érdekében járőrhajók beszerzése.”

1. rész 5 db RIB kategóriájú hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése.

2. rész 5 db zárt fedélzetű hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 255 855 512.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1. rész 5 db RIB kategóriájú hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34520000
34522400
35260000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU21
A teljesítés fő helyszíne:

Siófoki Bahart közforgalmú kikötőben a BM-3as számú úszóművön, a Siófoki Vizirendészeti Rendőrőrs területén (8600 Siófok Horgony utca 1.).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés 5 db RIB kategóriájú hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Változtatható forgásirányú hajtáslánc rendszerrel rendelkező négyütemű külmotor / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Levehető és a hajótest műanyag részétől külön szállítható tömlő / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2.rész 5 db zárt fedélzetű hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34520000
34521300
35260000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

1095 Budapest, Készenléti Rendőrség Ferencvárosi kikötő (Helyi kikötő út) RSD 56 fkm.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi szerződés 5 db zárt fedélzetű hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Változtatható forgásirányú hajtáslánc rendszerrel rendelkező négyütemű külmotor / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Nyitott orrész kialakítása / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Elektronikus (bowden nélküli) motor vezérlés / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

2015. február 18-án Mexikó visszalépett a 2017-es FINA vizes vb megrendezésétől. Ezt követően 2015. március 11-én jelentették be, hogy Magyarország rendezi a vb-t. Az eseményről és a hozzá kapcsolódó fejlesztésekről önálló törvényt kellett elfogadni a parlamentnek, amelyeket követően kerültek meghatározásra rendezvény mérföldkövei. Az esemény rendőri biztosításával kapcsolatos jogszabálytervezetet követően sor került a feltételes közbeszerzési eljárás előkészítésére. A rendőrség általános feladatot ellátó szervének, és ezen belül a vízirendészeti szolgálatoknak különösen nagy feladatot és kihívást jelent a 14–30.7.2017. között Budapesten és Balatonfüreden megrendezésre kerülő 17. FINA Világbajnokság és a később augusztus elején megrendezésre kerülő 17. FINA Masters Vb.

A vízirendészeti rendőri szervek felkészítése, a feladatok tervezése ma is folyamatos, és ennek részeként, a hajótechnika részleges megújítására tervezzük beszerezni a 10 db. szolgálati rendőrségi vízijárművet.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 240-437126
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

1.rész 5 db RIB kategóriájú hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Maritime Kft.
Duna sétány 42.
Budakalász
2011
Magyarország
Telefon: +36 13674905
E-mail: iroda@maritime.hu
Fax: +36 13674905
NUTS-kód: HU102

Internetcím: http://www.maritime.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 85 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 105 905 512.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

5 db zárt fedélzetű hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
03/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Ship & Car Kft.
Zsilip u. 9.
Budapest
1044
Magyarország
Telefon: +36 17201407
E-mail: info@hajojavito.com
Fax: +36 17201407
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Horváth és Csiki Kft.
Árvavár u. 4.
Budapest
1155
Magyarország
E-mail: hocsi@t-online.hu
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Magoss és Magoss Kft.
Gaál P. u. 5.
Baja
6500
Magyarország
E-mail: peter.magoss@iweld.hu
NUTS-kód: HU331
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 175 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 149 950 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. rész 5 db RIB kategóriájú hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése.

1. Ajánlattevő neve: Maritime Kft., Székhelye: 2011 Budakalász, Duna sétány 42., adószám:10534935-2-13.

2. Ajánlattevő:Quick – Tech Kft. és J & B SOL Bt. Közös ajánlattevők, cím: 2683 Acsa, Kastély út 1., adószám: 24303620-2-13.

3. Ajánlattevő: Milipol Zrt.,cím: 1121 Budapest, Moha u. 1., adószám: 23553444-2-43.

2. rész 5 db zárt fedélzetű hajó, valamint ezen hajók szállítására alkalmas 5 db utánfutó beszerzése:

1. Ajánlattevő: Ship & Car Kft., Horvath és Csiki Kft.,Magoss és Magoss Kft. Közös ajánlattevők, cím: 1044 Budapest, Zsilip u. 9., adószám: 13358420-2-41.

2. Ajánlattevő: Quick – Tech Kft., J & B SOL Bt.,Közös ajánlattevők, cím: 2683 Acsa, Kastély út 1., adószám: 24303620-2-13.

3. Ajánlattevő: AMT Hungary Kft., cím: 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 143. I. em., adószám: 24304126-2-43.

4. Ajánlattevő: Milipol Zrt. cím: 1121 Budapest, Moha u. 1., adószám: 23553444-2-43.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/04/2017