Pakalpojumi - 150951-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Gdynia: Zaļo platību apzaļumošanas un kopšanas pakalpojumi

2017/S 078-150951

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polija
Kontaktpersona: Dorota Tuźnik
Tālrunis: +48 587612085
E-pasts: rzp@zdiz.gdynia.pl
Fakss: +48 586622841
NUTS kods: PL633

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.zdiz.gdynia.pl

Pircēja profila adrese: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8740.html

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni.

Atsauces numurs: EZP.271.106.2016
II.1.2)Galvenās CPV kods
77310000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 21 696 183.22 PLN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Rejon I

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL633
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Gdynia – Rejon I.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Część 1 (rejon I) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/I – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/I – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/I – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/I – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/I – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/I – Formularz cenowy,

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Sprostowanie do punktu II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia – Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Rejon II

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL633
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Gdynia – Rejon II.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Część 2 (rejon II) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/II – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/II – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/II – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/II – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/II – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/II – Formularz cenowy,

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Sprostowanie do punktu II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia – Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Rejon III

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL633
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Gdynia – Rejon III.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Część 3 (rejon III) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/III – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/III – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/III – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/III – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/III – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/III – Formularz cenowy,

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Sprostowanie do punktu II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia – Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Rejon IV

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL633
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Gdynia – Rejon IV.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Część 4 (rejon IV) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/IV – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/IV – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/IV – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/IV – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/IV – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/IV – Formularz cenowy,

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Sprostowanie do punktu II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia – Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Rejon V

Daļas numurs: 5
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL633
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Gdynia – Rejon V.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Część 5 (rejon V) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/V – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/V – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/V – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/V – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/V – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/V – Formularz cenowy.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Sprostowanie do punktu II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia – Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Rejon VI

Daļas numurs: 6
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL633
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Gdynia – Rejon VI.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Część 6 (rejon VI) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/VI – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/VI – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/VI – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/VI – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/VI – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/VI – Formularz cenowy.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Sprostowanie do punktu II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia – Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Rejon VIII

Daļas numurs: 8
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL633
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Gdynia – Rejon VIII.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Część 8 (rejon VIII) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/VIII – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/VIII – Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

— 1B/VIII – Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

— 1C/VIII – Mapa z granicami rejonu,

— 1D/VIII – Wzory meldunków i formularzy,

— 2/VIII – Formularz cenowy.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Sprostowanie do punktu II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia – Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Rejon IIIA

Daļas numurs: 9
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
77314100
77342000
90000000
90511300
90620000
90630000
90611000
90612000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL633
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Gdynia – Rejon IIIA.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Część 9 (rejon IIIA) – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

— 1/IIIA – Opis przedmiotu zamówienia,

— 1A/IIIA – Zakres rzeczowy,

— 1B/IIIA – Wzory meldunków i formularzy,

— 1C/IIIA – Mapa z granicami rejonu,

— 2/IIIA – Formularz cenowy.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 %, podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Sprostowanie do punktu II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia – Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
Paātrināta procedūra
Pamatojums:

— uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ opublikował wstępne ogłoszenia informacyjne i zamieścił je w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,

— uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy Pzp.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 005-006893
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums
Līgumslēdzēja iestāde vairs nepiešķirs citus līgumus, pamatojoties uz iepriekš norādīto iepriekšējo informatīvo paziņojumu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Rejon I

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
03/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Jac – Tom Jacek Pieprzowski
586-101-45-78
ul. Śnieżna 44
Gdynia
81-577
Polija
NUTS kods: PL633
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 753 283.45 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 005 148.35 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Rejon II

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
31/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Jac – Tom Jacek Pieprzowski
586-101-45-78
ul. Śnieżna 44
Gdynia
81-577
Polija
NUTS kods: PL633
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 855 618.13 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 233 744.44 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 3
Daļas numurs: 3
Nosaukums:

Rejon III

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
03/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud Sp. j., Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
ul. Halicka 10
Gdynia
81-506
Polija
NUTS kods: PL63
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 3 081 311.42 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 199 318.45 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 4
Daļas numurs: 4
Nosaukums:

Rejon IV

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
31/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Platan Ewa Ostrzyniewska – Patyna
586-167-70-14
ul. Amona 26
Gdynia
81-601
Polija
NUTS kods: PL633
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 948 737.47 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 395 918.83 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 5
Daļas numurs: 5
Nosaukums:

Rejon V

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
03/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 2
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych Malwa Sp. z o.o.
586-16-99-352
Rewerenda 32
Chwaszczyno
80-209
Polija
NUTS kods: PL633
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 566 554.08 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 525 423.20 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 6
Daļas numurs: 6
Nosaukums:

Rejon VI

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
31/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych Malwa Sp. z o.o.
586-16-99-352
Rewerenda 32
Chwaszczyno
80-209
Polija
NUTS kods: PL633
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 303 606.76 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 337 098.35 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 7
Daļas numurs: 8
Nosaukums:

Rejon VIII

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
03/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Green Poland Krzysztof Polakowski
588-229-55-88
ul. Ogrodowa 12
Gniewowo
84-206
Polija
NUTS kods: PL633
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 967 739.98 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 778 438.96 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 8
Daļas numurs: 9
Nosaukums:

Rejon IIIA

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
03/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Platan Ewa Ostrzyniewska – Patyna
586-167-70-14
ul. Amona 26
Gdynia
81-601
Polija
NUTS kods: PL633
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 557 538.71 PLN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 001 534.10 PLN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587840
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587840
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587800

Interneta adrese: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017