Pakalpojumi - 150953-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Polija-Zielona Góra: Ielu tīrīšanas un slaucīšanas pakalpojumi

2017/S 078-150953

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
K/08/U/2017
ul. Zjednoczenia 110
Zielona Góra
65-120
Polija
Kontaktpersona: Justyna Smolska
Tālrunis: +48 683229186
E-pasts: dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl
Fakss: +48 683229184
NUTS kods: PL432

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.zgkim.zgora.pl

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: gospodarka komunalna i mieszkaniowa

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra.

Atsauces numurs: K/08/U/2017
II.1.2)Galvenās CPV kods
90610000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie, na terenach miejskich stanowiących własność Gminy Zielona Góra, będących w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Zielona Góra, przekazanych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do bieżącego utrzymania, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra nr 43/2008 z dnia 15.1.2008 r., wraz z późniejszymi zmianami.

Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania:

1) zadanie nr 1- obszar I, obejmujące swoim zasięgiem obszar północno-wschodni miasta Zielona Góra (obszar I), oraz

2) zadanie nr 2 – obszar II, obejmujące swoim zasięgiem południowo- zachodnią część miasta Zielona Góra (obszar II).

Ulice stanowiące granice podziału: ul. Zjednoczenia, al. Wojska Polskiego ( od ul. Dąbrówki do ul. Reja), ul. Reja, ul. Jedności ( od ul. Moniuszki do Pl. Pocztowego), ul. Drzewna, ul. Wrocławska (do granic miasta).

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra – obszar I – północno-wschodni

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90620000
90630000
90610000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL432
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Zielona Gora.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1) zadanie nr 1- obszar I, obejmuje swoim zasięgiem obszar północno-wschodni miasta Zielona Góra (obszar I).

Przez tereny komunalne należy rozumieć, skwery, drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, chodniki, place, nieużytki, tereny zalesione, tereny zielone, posiadające status nieruchomości gruntowych. Działki o zróżnicowanej powierzchni zlokalizowane są na dużym obszarze, w znacznej odległości od siebie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w oddzielnym załączniku, pn. Opis przedmiotu zamówienia.

Wykazy terenów objętych zimowym utrzymaniem zawarto w oddzielnym załączniku do SIWZ.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Czas reakcji / Svērums: 30
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Aspekty społeczne / Svērums: 10
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra – obszar II – południowo – zachodni

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90620000
90630000
90610000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: PL432
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Zielona Gora.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1) zadanie nr 2- obszar II, obejmuje swoim zasięgiem obszar południowo – zachodni miasta Zielona Góra (obszar II).

Przez tereny komunalne należy rozumieć, skwery, drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, chodniki, place, nieużytki, tereny zalesione, tereny zielone, posiadające status nieruchomości gruntowych. Działki o zróżnicowanej powierzchni zlokalizowane są na dużym obszarze, w znacznej odległości od siebie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w oddzielnym załączniku, pn. opis przedmiotu zamówienia.

Wykazy terenów objętych zimowym utrzymaniem zawarto w oddzielnym załączniku do SIWZ.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Czas reakcji / Svērums: 30
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Aspekty społeczne / Svērums: 10
Cena - Svērums: 60
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 037-067133
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra – obszar I – północno-wschodni

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Bieżące utrzymanie terenów komunalnych miasta Zielona Góra – obszar II – południowo – zachodni

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie:

— art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, tj.

— cena oferty z najniższą ceną przewyższą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 187.071,12 złotych brutto, w tym na:

— zadanie nr 1: 80.033,40 złotych brutto

— zadanie nr 2: 107.037,72 złotych brutto

W postępowaniu złożono oferty z najniższą ceną, w zakresie:

— zadania nr 1: 154.945,44 złotych brutto

— zadania nr 2: 158.058,43 złotych brutto.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587701
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587700

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polija
Tālrunis: +48 224587701
E-pasts: odwolania@uzp.gov.pl
Fakss: +48 224587700

Interneta adrese: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017