Pakalpojumi - 150966-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Itāija-Roma: Uzkopšanas pakalpojumi

2017/S 078-150966

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Banca d'Italia
Via Nazionale 91
Roma
00184
Itālija
Tālrunis: +39 0647921
E-pasts: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it
Fakss: +39 06479293242
NUTS kods: IT

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.bancaditalia.it

Pircēja profila adrese: https://gareappalti.bancaditalia.it

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Cits veids: ente pubblico non economico
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: banca centrale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Servizio di pulizia Filiali della Banca d'Italia.

II.1.2)Galvenās CPV kods
90910000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ambientale, prestazioni accessorie per le esigenze delle Filiali della Banca d'Italia site nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (lotto 1) nonché Calabria, Sardegna e Sicilia (lotto 2).

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 6 672 836.62 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Aggiudicazione dell'appalto

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90910000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: IT
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Filiali della Banca d'Italia site nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Servizi di pulizia, sanificazione ambientale, prestazioni accessorie.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

La Banca si riserva la facoltà di disporne unilateralmente la proroga fino alla durata massima di un anno.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Aggiudicazione dell'appalto

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90910000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: IT
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Filiali della Banca d'Italia site nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Servizi di pulizia, sanificazione ambientale, prestazioni accessorie.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

La Banca si riserva la facoltà di disporne unilateralmente la proroga fino alla durata massima di un anno.

II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 187-339428
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/11/2016
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 32
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 32
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Euro & Promos FM Soc. Coop. p.a.
Via Antonio Zanussi 11/13
Udine
33100
Itālija
NUTS kods: ITD42
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 6 405 056.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 3 999 785.64 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Proporcija: 30 %
Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

Totalità del servizio oggetto di gara.

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 2
Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
27/12/2016
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 32
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 32
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Gioma Facility Management — GFM Srl
Via Oratorio San Francesco 4
Messina
98122
Itālija
NUTS kods: ITG13
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 3 996 579.23 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 673 048.97 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Proporcija: 30 %
Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

Totalità del servizio oggetto di gara.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

L'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace il 12.1.2017 (lotto 1) e il 14.3.2017 (lotto 2).

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma
Roma
Itālija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Avverso il provvedimento di aggiudicazione, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Codice del processo amministrativo.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Banca d'Italia — Servizio Appalti — Divisione Appalti generali
Via Nazionale 91
Roma
00184
Itālija

Interneta adrese: https://www.bancaditalia.it

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017