Pakalpojumi - 150975-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Horvātija-Zaprešić: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2017/S 078-150975

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Grad Zaprešić
92840587889
Nova ulica 10
Zaprešić
10290
Horvātija
Kontaktpersona: Adela Uroić-Štefanko
Tālrunis: +385 13717548
E-pasts: austefanko@zapresic.hr
Fakss: +385 13315116
NUTS kods: HR012

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.zapresic.hr

Pircēja profila adrese: www.zapresic.hr

I.2)Kopējais iepirkums
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pružanje usluge izrade projektne dokumentacije za perivoj i parking u kompeleksu Novi dvori u Zaprešiću.

Atsauces numurs: E/MV-8/17
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Nabavljaju se glavni i izvedbeni projekt perivoja (arhitektonsko-hortikulturalni i infrastruktura) te elaborat sadnje održavanja biljnog fonda u perivoju te idejni, glavni i izvedbeni projekt pristupne prometnice i parkinga.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 447 000.00 HRK
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Glavni i izvedbeni projekt perivoja (arhitektonsko-hortikulturalni i infrastruktura) te elaborat sadnje i održavanja biljnog fonda u perivoju

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: HR012
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Grad Zaprešić.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Projektna dokumentacija za perivoj sa elaboratom sadnje i održavanja biljnog fonda u perivoju.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Projekt „Novo ruho Novih dvora”, oznaka: KK.06.1.1.01.0017.
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Idejni, glavni i izvedbeni projekt pristupne prometnice i parkinga

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: HR012
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Grad Zaprešić.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Nabava idejnog, glavnog i izvedbenog projekta prometnice i podzemne garaže.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Projekt „Novo ruho Novih dvora”, oznaka: KK.06.1.1.01.0017.
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 026-045614
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 1
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
19/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 4
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 5
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Studio XXL d. o. o.
42900391831
Nova Ves 11
Zagreb
10000
Horvātija
Tālrunis: +385 6395900
E-pasts: studioxxl@studioxxl.hr
Fakss: +385 6395901
NUTS kods: HR011
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
APZ Hidria d. o. o
76901428643
Zagrebačka cesta 233
Zagreb
10000
Horvātija
Tālrunis: +385 16185811
E-pasts: info@apzhidria.hr
Fakss: +385 16185811
NUTS kods: HR011
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 449 600.00 HRK
Līguma/daļas kopējā vērtība: 336 250.00 HRK
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 2
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
19/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 6
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 5
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 6
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 6
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Urbane Tehnike d. o. o.
52201457254
Vrbik 8a
Zagreb
10000
Horvātija
Tālrunis: +385 14444100
E-pasts: info@u-t.hr
Fakss: +385 14444109
NUTS kods: HR011
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
76023745044
Svetošimunska cesta 25
Zagreb
10000
Horvātija
Tālrunis: +385 38512393777
E-pasts: dekanat@agr.hr
NUTS kods: HR011
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 320 000.00 HRK
Līguma/daļas kopējā vērtība: 222 500.00 HRK
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Horvātija
Tālrunis: +385 14559930
E-pasts: dkom@dkom.hr
Fakss: +385 14559933

Interneta adrese:www.dkom.hr

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku 10 od dana:

— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,

— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka 406. Zakona nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Državna komisija za kontrolu Postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43 / IV
Zagreb
10000
Horvātija
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017