Pakalpojumi - 150980-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Sarunu procedūra bez iepirkuma izsludināšanas 

Nīderlande-Utrehta: Inženiertehniskie pakalpojumi

2017/S 078-150980

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
361633343
Griffioenlaan 2
Utrecht
3526 LA
Nīderlande
Kontaktpersona: Evelien Bremer
E-pasts: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
NUTS kods: NL

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.rijkswaterstaat.nl

I.2)Kopējais iepirkums
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot tās reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
I.5)Galvenā darbības joma
Dzīvokļu un komunālā saimniecība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

31099064: Aankondiging van een wijziging uitbesteding niet kerntaken SCB programma SAA.

Atsauces numurs: 31099064
II.1.2)Galvenās CPV kods
71300000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

De wijziging betreft in het kader van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) het uitvoeren van toetsen en waarnemingen in het kader van het uitvoeringscontract. Deze meerwerkopdracht bestaat uit een vijftal werkpakketten.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 1 499 200.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: NL
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Nederland.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

De meerwerkopdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

1. werkpakket toetsen veiligheid;

2. werkpakket toetsen deelleveringen;

3. werkpakket uitvoeren toets op Periodieke Opgave;

4. werkpakket advies producttoetsenstrategie;

5. werkpakket ondersteuning toetsproces.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Prijs / Svērums: 0
Cena - Svērums: 0
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk
  • Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:
    • konkurences nav tehnisku iemeslu dēļ
Paskaidrojums:

Een verandering van opdrachtnemer, vanwege de verwevenheid van de activiteiten in het toetsproces en de grote samenhang tussen de verschillende uit te voeren toetsen, is niet mogelijk door zowel technische als economische redenen en zou tot aanzienlijk ongemak leiden (en kostenstijging) voor de opdrachtgever.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

31099064: Aankondiging van een wijziging uitbesteding niet kerntaken SCB programma SAA

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
05/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
PricewaterhouseCoopers Advisory
Thomas R. Malthusstraat 5
Amsterdam
1066 JR
Nīderlande
NUTS kods: NL
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 499 200.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Den Haag
Nīderlande
E-pasts: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Interneta adrese:http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017