Pakalpojumi - 150981-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas 

Slovānija-Ljubljana: Augsnes piesārņojuma mērīšana vai monitorings

2017/S 078-150981

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Mestna občina Ljubljana
5874025000
Mestni trg 1
Ljubljana
1000
Slovēnija
Kontaktpersona: Barbara Rataj
Tālrunis: +386 13064410
E-pasts: barbara.rataj@ljubljana.si
Fakss: +386 13064407
NUTS kods: SI

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.ljubljana.si

Pircēja profila adrese: http://www.ljubljana.si

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov v Mestni občini Ljubljana.

Atsauces numurs: 430-1567/2015-24
II.1.2)Galvenās CPV kods
90732600
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov v Mestni občini Ljubljana.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 169 554.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90732600
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SI
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Monitoring podzemnih voda in površinskih vodotokov.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Podatki se nanašajo na sporočanje transparentnosti za veljavne okvirne sporazume – 1. kvartal 2017 – od 1.1.2017 do 31.3.2017.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neizsludinot iepirkumu ar iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, gadījumos, kas uzskaitīti turpmāk
  • Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā
Paskaidrojums:

Naročnik je v prejšnjem odprtem postopku prejel nesprejemljivo ponudbo. Nato je izvedel postopek po 1. točki 1. odstavka 28. člena ZJN-2. Obvestila o naročilu ni objavil, saj je v postopek vključil vse tiste ponudnike, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje iz 42. do 47. člena ZJN-2 in so v prejšnjem odprtem postopku predložilo ponudbe skladno s formalnimi zahtevami, vezanimi na postopek oddaje ponudb.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 053-089512
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 7560-15-210098
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
31/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
NLZOH
6489087000
Prvomajska ulica 1
Maribor
2000
Slovēnija
NUTS kods: SI
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 33 114.75 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Podatki se nanašajo na sporočanje transparentnosti za veljavne okvirne sporazume – 1. kvartal 2017 – od 1.1.2017 do 31.3.2017.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovēnija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
Ljubljana
1000
Slovēnija
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18/04/2017