Pakalpojumi - 150982-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Slovānija-Ljubljana: Arhitektūras, inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi

2017/S 078-150982

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Mestna občina Ljubljana
5874025000
Mestni trg 1
Ljubljana
1000
Slovēnija
Kontaktpersona: Barbara Rataj
Tālrunis: +386 13064410
E-pasts: barbara.ratajr@ljubljana.si
Fakss: +386 13064407
NUTS kods: SI

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.ljubljana.si

Pircēja profila adrese: http://www.ljubljana.si

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2016-2019.

Atsauces numurs: 430-401/2015-311
II.1.2)Galvenās CPV kods
71250000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2016-2019.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 1 800 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71250000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SI
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2016-2019.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Podatki se nanašajo na sporočanje transparentnosti za veljavne okvirne sporazume – 1. kvartal 2017 – od 1.1.2017 do 31.3.2017.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 003-002923
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 7560-15-210046
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
31/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 3
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
LGB d.o.o.
5075947000
Ukmarjeva ulica 4
Ljubljana
1000
Slovēnija
NUTS kods: SI
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Geodetska družba d.o.o.
2351943000
Gerbičeva ulica 51A
Ljubljana
1000
Slovēnija
NUTS kods: SI
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Geodetski zavod Celje, d.o.o.
5066352000
Ulica XIV. divizije 10
Celje
3000
Slovēnija
NUTS kods: SI
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 183 647.20 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Vērtība bez PVN: 58 969.20 EUR
Proporcija: 32 %

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Podatki se nanašajo na sporočanje transparentnosti za veljavne okvirne sporazume – 1. kvartal 2017 – od 1.1.2017 do 31.3.2017.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovēnija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
Ljubljana
1000
Slovēnija
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18/04/2017