Pakalpojumi - 150998-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Bulgārija-Gulyantsi: Pilsētplānošanas pakalpojumi

2017/S 078-150998

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Obshtina Gulyantsi
000413691
ul. „Vasil Levski“ No. 32
Gulyantsi
5960
Bulgārija
Kontaktpersona: Adriyan Apostolov
Tālrunis: +359 65612171
E-pasts: adrian_apostolov72@abv.bg
Fakss: +359 65612567
NUTS kods: BG314

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.gulyantsi.net

Pircēja profila adrese: http://www.gulyantsi.net/bg/cat/105

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Гулянци с включена Екологична оценка и Оценка за съвместимост на плана“.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71410000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Европейско ниво, при съобразяване и със становищата и препоръките на съответните компетентните органи, дадени преди или в хода на изпълнение на дейностите.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 55 900.00 BGN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71410000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BG314
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Община Гулянци.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Предметът на настоящата поръчка включва 2 вида дейности:

Дейност 1 — Изготвяне на проект за общ устройствен план на Община Гулянци, която дейност следва да се реализира на 2 етапа, както следва:

1. Етап I — Изработване на предварителен ОУПО;

2. Етап II — Изработване на окончателен ОУПО.

Дейност 2 — Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на проекта за общ устройствен план на Община Гулянци.

Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен съобразно действащата нормативна уредба на национално и европейско ниво, при съобразяване и със становищата и препоръките на съответните компетентните органи, дадени преди или в хода на изпълнение на дейностите.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 205-370778
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 5
Nosaukums:

„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Гулянци с включена Екологична оценка и Оценка за съвместимост на плана“

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
18/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 7
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
ДЗЗД „М+М Тийм“
176972999
жк. „Младост 1“, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51
София
1784
Bulgārija
Tālrunis: +359 887257572
E-pasts: office@mapex.bg
Fakss: +359 29171971
NUTS kods: BG411

Interneta adrese: www.mapex.bg

Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 121 253.00 BGN
Līguma/daļas kopējā vērtība: 55 900.00 BGN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgārija
Tālrunis: +359 29884070
E-pasts: cpcadmin@cpc.bg
Fakss: +359 29807315

Interneta adrese: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017