Pakalpojumi - 151017-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Francija-Strasbūra: Priekšizpēte, konsultāciju dienests, analīze

2017/S 078-151017

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Region Grand Est
1 place Adrien Zeller, BP 91006
Strasbourg Cedex
67070
Francija
E-pasts: DCP.Strasbourg@grandest.fr
NUTS kods: FR42

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.grandest.fr

Pircēja profila adrese: https://www.marchespublics.grandest.fr

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Reģionāla vai vietēja iestāde
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Elaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) pour la Région Grand Est.

Atsauces numurs: 16071DEA
II.1.2)Galvenās CPV kods
71241000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Elaboration d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) pour la Région Grand Est.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 910 790.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Assistant à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement, la coodination et la concerta

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71241000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR42
NUTS kods: FR41
NUTS kods: FR21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Assistant à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement, la coodination et la concertation.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Composition de l'équipe dédiée aux missions / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Méthode de réalisation des missions, de suivi des travaux et calendrier / Svērums: 12
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Méthode d'animation des temps forts de la concertation / Svērums: 18
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Méthode d'écriture des objectifs et des règles / Svērums: 30
Cena - Svērums: 20
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Transport

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71241000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR42
NUTS kods: FR41
NUTS kods: FR21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Transport.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Composition de l'équipe dédiée aux missions / Svērums: 50
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Méthode de réalisation des missions, de suivi des travaux et calendrier / Svērums: 20
Cena - Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Climat-Air-Énergie

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71241000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR42
NUTS kods: FR41
NUTS kods: FR21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Climat-Air-Énergie.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Composition de l'équipe dédiée aux mission / Svērums: 40
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Méthode de réalisation des missions, de suivi des travaux et calendrier / Svērums: 30
Cena - Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Biodiversité-Eau

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71241000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR42
NUTS kods: FR41
NUTS kods: FR21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Biodiversité-Eau.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Composition de l'équipe dédiée aux missions / Svērums: 50
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Méthode de réalisation des missions, de suivi des travaux et calendrier / Svērums: 20
Cena - Svērums: 30
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Evaluation environnementale (en continue)

Daļas numurs: 5
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71241000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR42
NUTS kods: FR41
NUTS kods: FR21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Evaluation environnementale (en continue).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Composition de l'équipe dédiée aux missions / Svērums: 30
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Méthode de réalisation des missions, de suivi des travaux et calendrier / Svērums: 30
Cena - Svērums: 40
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 247-451677
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 17 036
Daļas numurs: 1
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
23/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
rouge vif territoires
135 avenue de Wagram
Paris
Francija
NUTS kods: FR10
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
cabinet landot et associés
137 rue de l'Université
Paris
Francija
NUTS kods: FR10
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
rouge vif editorial
6 impasse de Toulouse
Versailles
Francija
NUTS kods: FR10
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 326 525.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 17 037
Daļas numurs: 2
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
23/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Explain sas
104-112 avenue de la Résistance
Montreuil
Francija
NUTS kods: FR10
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
cts consulting
57 boulevard Oddo
Marseille
Francija
NUTS kods: FR82
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Alenium Consultants
4 boulevard Poissonnière
Paris
Francija
NUTS kods: FR10
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 135 800.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 17 038
Daļas numurs: 3
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
23/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Burgeap
17 rue du Parc
Oberhausbergen
Francija
NUTS kods: FR421
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 118 200.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 17 039
Daļas numurs: 4
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
23/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Biotope
2bis rue Charles Oudille
Villers-les-Nancy
Francija
NUTS kods: FR41
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Acteon
5 place Sainte Catherine
Colmar
Francija
NUTS kods: FR422
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 231 905.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 17 040
Daļas numurs: 5
Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
23/03/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Adage Environnement
37 rue des Vignerons
Vincennes
Francija
NUTS kods: FR10
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 98 360.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Les montants indiqués ne concernent que la partie forfaitaire.

Les lots comportent également une partie à bons de commande sans montant minimal ni maximal.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix — BP 1038/f
Strasbourg Cedex
67070
Francija
Tālrunis: +33 388212323
E-pasts: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fakss: +33 388364466
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
différends liés à la passation et l'exécution: TA de Strasbourg (adresse supra)
différends liés à l'exécution du marché: comité consultatif interrégional du règlement amiable des litiges (art. 142 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016): Préfecture de Meurthe-Et-Moselle 1 rue du Préfet Claude-Erignac
Nancy Cedex
54038
Francija
Tālrunis: +33 383342523
Fakss: +33 383342224
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix — BP 1038/f
Strasbourg Cedex
67070
Francija
Tālrunis: +33 388212323
E-pasts: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fakss: +33 388364466
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017