Pakalpojumi - 151073-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Francija-Parīze: Topogrāfiskie pakalpojumi

2017/S 078-151073

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2017/S 075-145471)

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Voies navigables de France
Bureau commande publique, 18 quai d'Austerlitz
Paris
75013
Francija
Tālrunis: +33 183944400
E-pasts: marches.dtbs@vnf.fr
NUTS kods: FR101

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.bassindelaseine.vnf.fr/

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

2017-segt-egt1-topo-bathy.

Atsauces numurs: 2017-SEGT-EGT1-topo-Bathy
II.1.2)Galvenās CPV kods
71351810
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Les prestations concernent l'exécution de relevés topographiques et bathymétriques, pour le compte de la direction territoriale bassin de la Seine (DTBS) de voies navigables de France (VNF).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 075-145471

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: I.3
Teksta labojuma vieta: Communication
Tekstu:

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Voies navigables de France

18 quai d'Austerlitz

Paris

75013

France

Point(s) de contact: Bureau commande publique

Courriel: marches.dtbs@vnf.fr

Code NUTS: FR101

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.bassindelaseine.vnf.fr

Lasīt šādi:

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante (envoi papier):

Voies navigables de France, DTBS

18 quai d'Austerlitz

75013

Paris

France

Point(s) de contact: bureau commande publique

Courriel: marches.dtbs@vnf.fr

Code NUTS: FR101

Adresse internet: http://www.bassindelaseine.vnf.fr

Iedaļas numurs: IV.2.2
Teksta labojuma vieta: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Tekstu:
Datums: 04/05/2017
Vietējais laiks: 16:00
Lasīt šādi:
Datums: 22/05/2017
Vietējais laiks: 16:00
Iedaļas numurs: IV.2.7
Teksta labojuma vieta: Modalité d'ouverture des offres
Tekstu:
Datums: 05/05/2017
Vietējais laiks: 14:00
Lasīt šādi:
Datums: 23/05/2017
Vietējais laiks: 14:00
VII.2)Cita papildu informācija: