Būvdarbi - 151129-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Sarunu procedūra 

Zviedrija-Borås: Celtniecības darbi

2017/S 078-151129

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Būvdarbi

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Borås Energi och Miljö AB
556527-5590
Box 1713
Borås
501 17
Zviedrija
Kontaktpersona: Johanna Alkmark
E-pasts: johanna.alkmark@borasem.se
NUTS kods: SE232

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.borasem.se

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Byte bakre drag Ryaverket avfallspannor PVA1 och PVA2.

Atsauces numurs: 17/9
II.1.2)Galvenās CPV kods
45000000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Upphandlingen avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2.

Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018. Entreprenaden är en totalentreprenad i enlighet med ABT06 med Beställarens tillägg och ändringar.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
44615000
45200000
45223100
45223110
45250000
45251000
45251100
45262000
45262400
45262600
45262680
71320000
71323200
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SE232
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Upphandlingen avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2.

Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018. Entreprenaden är en totalentreprenad i enlighet med ABT06 med Beställarens tillägg och ändringar.

II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 055-102377
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Citi iemesli (procedūras pārtraukšana)

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Inga ansökningar uppfyllde samtliga skallkrav.

Visma annons: https://opic.com/id/afmfxyrpdz

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Zviedrija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017