Būvdarbi - 151134-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Sarunu procedūra 

Bulgārija-Plovdiv: Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

2017/S 078-151134

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Būvdarbi

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
„EVN Balgariya Elektrorazpredelenie“ EAD
115552190
ul. „Hristo G. Danov“ No. 37
Plovdiv
4000
Bulgārija
Kontaktpersona: Rumen Bogdanov – targovski vaprosi, Nikola Stoychev – tehnicheski vaprosi
Tālrunis: +359 882834015
E-pasts: rumen.bogdanov@evn.bg
Fakss: +359 32278500
NUTS kods: BG421

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.evn.bg

Pircēja profila adrese: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_597_Remont_VS_TP_Obosob_poz_6.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

I.2)Kopējais iepirkums
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „ЕВН България Електроразпределение“ EАД, № 6.

Atsauces numurs: С-16-EP-XK-С-30
II.1.2)Galvenās CPV kods
45200000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „ЕВН България Електроразпределение“ EАД, за обособена позиция № 6 — Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 731 538.57 BGN
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45200000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BG34
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „ЕВН България Електроразпределение“ EАД, за обособена позиция № 6 — Територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 188-337333
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 4600004056
Nosaukums:

Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „ЕВН България Електроразпределение“ EАД, № 6

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
11/04/2017
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
„Ваяна“ ЕООД
119633370
кв. „Индустриален“ № 25А
Нова Загора
8900
Bulgārija
Tālrunis: +359 45762666
E-pasts: vaqna_nz@abv.bg
Fakss: +359 45762666
NUTS kods: BG344
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 731 538.57 BGN
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgārija
Tālrunis: +359 29884070
E-pasts: cpcadmin@cpc.bg
Fakss: +359 29807315

Interneta adrese:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

В 10-дневен срок от предвидените в чл. 197 от ЗОП хипотези.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017