Būvdarbi - 151137-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Legnica: Kanalizācijas darbi

2017/S 078-151137

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Būvdarbi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2017/S 058-108396)

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000064169, NIP: 691-000-72-32, REGON:P-390038180-8400900051-2-711-39101,
ul. Nowodworska 1
Legnica
59-220
Polija
Tālrunis: +48 768554701
E-pasts: sekretariat@lpwiksa.pl
Fakss: +48 768567303
NUTS kods: PL516

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://WWW.LPWIKSA.PL

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie miasta – cz. 1.

Atsauces numurs: JRP/353/P-3/03/17
II.1.2)Galvenās CPV kods
45232410
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

1. Przedmiotem zamówienia jest bezwykopowa naprawa wydzielonych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Legnica o łącznej długości ok. 1,4 km.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w części II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 058-108396

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.3
Teksta labojuma vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Tekstu:

Co najmniej 1 robota budowlana polegająca na renowacji sieci kanalizacyjnej o średnicy minimum DN 300 – DN 500 metodą bezwykopową rękawem utwardzanym promieniami UV o długości rękawa co najmniej 500 mb.

Lasīt šādi:

Co najmniej 1 robota budowlana polegająca na renowacji sieci kanalizacyjnej o średnicy minimum DN 300 – DN 500 metodą bezwykopową rękawem epoksydowym utwardzanym termicznie o długości rękawa co najmniej 500 mb.

VII.2)Cita papildu informācija: