Būvdarbi - 151139-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Dzierżoniów: Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi

2017/S 078-151139

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Būvdarbi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2017/S 065-122841)

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
REGON: 890611183
ul. Kilińskiego 25a
Dzierżoniów
58-200
Polija
Kontaktpersona: Aneta Nowak
Tālrunis: +48 748322053
E-pasts: pp@wik.dzierzoniow.pl
Fakss: +48 748323705
NUTS kods: PL517

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.wik.dzierzoniow.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa – etap III.

Atsauces numurs: JRP/6/2017
II.1.2)Galvenās CPV kods
45231300
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wodociągu tranzytowego z Lubachowa do Dzierżoniowa i Bielawy na odcinku od węzła zlokalizowanego pomiędzy Bojanicami a Lutomią Górną do węzła zlokalizowanego przed Piskorzowem.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 065-122841

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.3
Teksta labojuma vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Tekstu:

(...)

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 2,5 km każda.

(...).

Lasīt šādi:

(...)

1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej:

— 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 2,5 km każda,

lub

— 2 roboty budowlane, polegające na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 315 mm i długości co najmniej 3,0 km każda, w tym przynajmniej jedną sieć o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 3,0 km.

(...).

Iedaļas numurs: III.1.3
Teksta labojuma vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Tekstu:

(...)

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę

a) Kierownika budowy, posiadającego:

(...)

— doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności sanitarnej na przynajmniej 2 robotach budowlanych, polegających na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 2,5 km każda.

(...).

Lasīt šādi:

(...)

2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę

a) Kierownika budowy, posiadającego:

(...)

— doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w zakresie specjalności sanitarnej na przynajmniej:

o 2 robotach budowlanych, polegających na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 2,5 km każda,

lub

o 2 robotach budowlanych, polegających na wykonaniu ciśnieniowych sieci: wodociągowej lub kanalizacyjnej, z rur PE, o minimalnej średnicy zewnętrznej 315 mm i długości co najmniej 3,0 km każda, w tym przynajmniej jednej sieci o minimalnej średnicy zewnętrznej 400 mm i długości co najmniej 3,0 km.

(...).

VII.2)Cita papildu informācija: