Būvdarbi - 151141-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Varšava: Celtniecības darbi

2017/S 078-151141

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Būvdarbi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2017/S 075-145794)

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polija
Kontaktpersona: Patrycja Zawadzka
E-pasts: patrycja.zawadzka@plk-sa.pl
Fakss: +48 717175589
NUTS kods: PL51

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.plk-sa.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Drzeńsko–Kostrzyn w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów–Zielona Góra–Rzepin–Dolna Odra wraz z łącznicami.

Atsauces numurs: IREZA4g-216-31/2017
II.1.2)Galvenās CPV kods
45000000
II.1.3)Līguma veids
Būvdarbi
II.1.4)Īss apraksts:

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów: kompleksową wymianę nawierzchni torowej wraz ze wzmocnieniem podtorza w torze 1 w km 228,900 – 254,305 oraz w torze nr 2 w km 238,261 – 247,930 linii kolejowej nr 273 na odcinku Drzeńsko – Kostrzyn, wymianę szyn wraz z przytwierdzeniem w torze nr 1 w km 254,807 – 255,040, z przebudową peronów zostaną skorygowane układy geometryczne na stacjach Kowalów, Laski Lubuskie i Ługi Górzyckie, przebudowę peronów z infrastrukturą pasażerską z dostosowaniem do obecnie obowiązujących standardów TSI PR, wymianę 28 sztuk rozjazdów (likwidacja 15 sztuk).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 075-145794

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.3
Tekstu:
Lasīt šādi:

(...)

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

koparka dwudrogowa – min. 3 szt.,

wysokowydajny sprzęt do wymiany nawierzchni torowej – min. 1 szt.,

wagony samowyładowcze – min. 30 szt. różnych typów,

podbijarka torowa i rozjazdowa – min. 2 szt.,

pociąg sieciowy – min. 2 szt.

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW.

VII.2)Cita papildu informācija: