Pakalpojumi - 151177-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Sarunu procedūra 

Francija-Donzère: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2017/S 078-151177

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

Pakalpojumi

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
EDF SA — direction des achats Groupe — ARAP Grand Est
145 rue de la Chocolaterie
Donzère
26290
Francija
Kontaktpersona: EDF — direction des achats groupe — ARAP Grand Est — Donzère — Philippe Laurent
Tālrunis: +33 475497716
E-pasts: philippe-1.laurent@edf.fr
Fakss: +33 475497419
NUTS kods: FR

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.edf.com

Pircēja profila adrese: http://pha.edf.com

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : http://pha.edf.com
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: http://pha.edf.com
I.6)Galvenā darbības joma
Elektroenerģijas apgāde

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Contrôles réglementaires des installations électriques pour le compte des CNPE de Cattenom, Chooz, Fessenheim et Nogent-sur-Seine de 2018 à 2022.

II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Prestation de contrôles réglementaires des installations électriques des CNPE de Cattenom, Chooz, Fessenheim et Nogent-sur-Seine pour les années 2018 à 2022.

La prestation intègre les contrôles réglementaires des installations électriques, foudre, ATEX et substances dangereuses.

Ces contrôles sont réalisés dans les bâtiments «process» et dans les bâtiments «tertiaires».

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam: 4
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Contrôles réglementaires des installations électriques pour le compte du CNPE de Cattenom

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR413
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

CNPE de Cattenom.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Prestation de contrôles réglementaires des installations électriques, foudre, ATEX et substances dangereuses de 2018 à 2022 sur les bâtiments «process» et «tertiaires».

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Prestation de contrôles réglementaires des installations électriques pour le compte du CNPE de Chooz

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR211
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

CNPE de Chooz.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Contrôles réglementaires des installations électriques, foudre, ATEX et substances dangereuses de 2018 à 2022 sur les bâtiments «process» et «tertiaires».

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Contrôles réglementaires des installations électriques pour le compte du CNPE de Fessenheim

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR421
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

CNPE de Fessenheim.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Contrôles réglementaires des installations électriques, foudre, ATEX et substances dangereuses de 2018 à 2022 sur les bâtiments «process» et «tertiaires».

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: jā
Iespēju apraksts:

Option de durée 1: année 2019.

Option de durée 2: année 2020.

Option de durée 3: année 2021.

Option de durée 4: année 2022.

Ces durées optionnelles sont incluses dans la durée du marché mentionnée à la rubrique II.2.7.

II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Prestation de contrôles réglementaires des installations électriques pour le compte du CNPE de Nogent-sur-Seine

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: FR212
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

CNPE de Nogent-sur-Seine.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Contrôles réglementaires des installations électriques, foudre, ATEX et substances dangereuses de 2018 à 2022 sur les bâtiments «process» et «tertiaires».

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 60
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.9)Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

Le candidat doit fournir une déclaration sur l'honneur datée et signée justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics. Cette déclaration est à fournir par les candidats individuels, par chacun des membres d'un groupement candidat et, le cas échéant, par les sous-traitants présentés.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Le candidat doit fournir les états financiers (bilans et comptes de résultats) des 3 derniers exercices disponibles attestant de sa pérennité financière. Si, compte tenu de la date de création de son entreprise, le candidat ne dispose pas de l'ensemble des informations, remettre des justificatifs équivalents.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Le candidat doit être qualifié dans le système de qualification: prestations intellectuelles et assistance technique:

Domaine: inspections réglementaires et contrôles de conformité.

Sous domaine: appareils électriques.

Le candidat doit justifier de l'accréditation COFRAC.

Le candidat doit être qualifié "Qualifoudre" ou "F2C": ''Foudre contrôle certification" (Étude technique et vérification).

Le candidat doit être habilité CEFRI-E ou équivalent.

III.1.4)Dalības objektīvie noteikumi un kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.1.6)Prasītās iemaksas un garantijas:

Aucune garantie financière n'est exigée au titre du marché.

III.1.7)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:

Financement sur ressources propres. Paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de facture.

III.1.8)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:

En cas de groupement d'entreprises, l'un des membres du groupement est désigné comme mandataire. Celui-ci coordonne les prestations de chacun des membres du groupement, représente ceux-ci auprès d'EDF et est solidaire des obligations contractuelles de chacun d'entre eux. EDF accepte les groupement conjoints. Sans préjudice de l'article 50.1 de l'ordonnance du 23.7.2015, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, sauf en cas des restructuration de société ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.

Par ailleurs, un soumissionnaire qui proposera une offre au titre d'un groupement d'entreprises, ne pourra pas remettre d'offre à titre individuel ou au titre d'un autre groupement.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 05/05/2017
Vietējais laiks: 10:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Franču valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Les sociétés intéressées doivent manifester leur intérêt sur le portail achats (information mentionnée en rubrique 1.3 (http://pha.edf.com). Le numéro de la RFI dans PHA (portail achat) est le n° 39930.

La consultation sera lancée par le portail achats.

EDF se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard de Paris
Paris Cedex 1
75055
Francija
Tālrunis: +33 144325151

Interneta adrese: http://www.ca-paris.justice.fr

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
Paris Cedex 1
75055
Francija
Tālrunis: +33 144325151

Interneta adrese: http://www.ca-paris.justice.fr

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017