Pakalpojumi - 151192-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Sarunu procedūra 

Vācija-Frankfurte pie Mainas: Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi

2017/S 078-151192

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
DB Netz AG (Bukr 16)
Theodor-Heuss-Allee 7
Frankfurt am Main
60486
Vācija
Kontaktpersona: Schmitt, Janine
Tālrunis: +49 9112192535
E-pasts: janine.schmitt@deutschebahn.com
Fakss: +49 9112192787
NUTS kods: DE712

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra
I.6)Galvenā darbības joma
Dzelzceļa pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination für ABS 48 einschließlich tangierender Projekte.

Atsauces numurs: 16FEI23580
II.1.2)Galvenās CPV kods
71240000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination für

ABS 48 einschließlich tangierender Projekte.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Sigeko

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71240000
71320000
71336000
71521000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DE21
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Geltendorf – Buchloe.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungsphase nach Baustellenverordnung (BaustellV) zum Ziel, insbesondere die Erstellung, Anpassung und Fortschreibung des SiGe-Plans, der

Baustellenordnung sowie den Sicherheitsbesprechungen und -begehungen.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Sigeko

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71240000
71320000
71336000
71521000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DE21
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Buchloe – Awanst Shell.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungsphase nach Baustellenverordnung (BaustellV) zum Ziel, insbesondere die Erstellung, Anpassung und Fortschreibung des SiGe-Plans, der

Baustellenordnung sowie den Sicherheitsbesprechungen und -begehungen.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Sigeko

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71240000
71320000
71336000
71521000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DE21
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Awanst Shell – Hergatz.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungsphase nach Baustellenverordnung (BaustellV) zum Ziel, insbesondere die Erstellung, Anpassung und Fortschreibung des SiGe-Plans, der

Baustellenordnung sowie den Sicherheitsbesprechungen und -begehungen.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Sigeko

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71240000
71320000
71336000
71521000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: DE21
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungsphase nach Baustellenverordnung (BaustellV) zum Ziel, insbesondere die Erstellung, Anpassung und Fortschreibung des SiGe-Plans, der

Baustellenordnung sowie den Sicherheitsbesprechungen und -begehungen.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Sigeko

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
19/04/2017
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Ingenieurbüro Dipl. – Ing. H. Vössing GmbH
Nymphenburger Straße 20 b
München
80335
Vācija
NUTS kods: DE212
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Sigeko

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
19/04/2017
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Ingenieurbüro Dipl. – Ing. H. Vössing GmbH
Nymphenburger Straße 20b
München
80335
Vācija
NUTS kods: DE212
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 3
Nosaukums:

Sigeko

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 4
Nosaukums:

Sigeko

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Vergabekammer des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Vācija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
19/04/2017