Pakalpojumi - 151204-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Sarunu procedūra 

Slovānija-Ljubljana: Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

2017/S 078-151204

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Direktīva 2014/25/ES

I iedaļa: Līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Plinovodi d.o.o.
1954288000
Cesta Ljubljanske brigade 11B
Ljubljana
1000
Slovēnija
Kontaktpersona: Oddelek za javna naročila, Matej Zagožen
Tālrunis: +386 15820729
E-pasts: matej.zagozen@plinovodi.si
Fakss: +386 15820701
NUTS kods: SI

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.plinovodi.si/

I.2)Kopējais iepirkums
I.6)Galvenā darbības joma
Gāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Izdelava projektne dokumentacije za dograditve, predelave in priključitve na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje 3 let.

Atsauces numurs: P/JN/07/2016/PD-SI
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Predmet naročila je izdelava projektne dokumentacije za dograditve, predelave in priključitve na prenosnem sistemu zemeljskega plina za obdobje 3 let po sklopih.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Vērtība bez PVN: 2 849 350.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Sklop 1: Izdelava prostorskih in strokovnih podlag v postopku priprave DPN in izdelava projektne dokumentacije pri umestitvi plinovodov v prostor ter izdelava projektne dokumentacije za posamezne proj

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71200000
71300000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SI
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Ljubljana.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Izdelava prostorskih in strokovnih podlag v postopku priprave DPN in izdelava projektne dokumentacije pri umestitvi plinovodov v prostor ter izdelava projektne dokumentacije za posamezne projekte iz Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje treh let.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Skupna ponudbena vrednost / Svērums: 92,5
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Trajanje izvedbe predmeta javnega naročila / Svērums: 3
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Delovne razmere ponudnika / Svērums: 4,5
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za predelavo mejne merilno-regulacijske postaje Rogatec

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71200000
71300000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SI
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Ljubljana.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Izdelava projektne dokumentacije za predelavo mejne merilno-regulacijske postaje Rogatec.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Skupna ponudbena vrednost / Svērums: 95,5
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Delovne razmere ponudnika / Svērums: 4,5
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Sklop 3: Izdelava tehnične dokumentacije na nivoju PZI, DZR za telemetrijske postaje za obdobje 3 let

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71200000
71300000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SI
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Ljubljana.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Izdelava tehnične dokumentacije na nivoju PZI, DZR za telemetrijske postaje za obdobje 3 let.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Skupna ponudbena vrednost / Svērums: 94,5
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Trajanje izvedbe predmeta javnega naročila / Svērums: 3
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Delovne razmere ponudnika / Svērums: 2,5
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

Sklop 4: Izdelava dokumentacije PZI in DZR za izvedbo optičnega omrežja na relaciji Center vodenja – MRP Ljubljana – RMRP Vodice

Daļas numurs: 4
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71200000
71300000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: SI
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Ljubljana.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Izdelava dokumentacije PZI in DZR za izvedbo optičnega omrežja na relaciji Center vodenja – MRP Ljubljana – RMRP Vodice.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Skupna ponudbena vrednost / Svērums: 98
Izmaksu kritērijs - Nosaukums: Delovne razmere ponudnika / Svērums: 2
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra ar iepriekšēju iepirkuma izsludināšanu
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2016/S 220-401529
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšējo periodisko informatīvo paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 1
Nosaukums:

Sklop 1: Izdelava prostorskih in strokovnih podlag v postopku priprave DPN in izdelava projektne dokumentacije pri umestitvi plinovodov v prostor ter izdelava projektne dokumentacije za posamezne proj

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
10/11/2016
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 2
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 2
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 0
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
IBE d.d.
5075696000
Hajdrihova ulica 4
Ljubljana
1000
Slovēnija
NUTS kods: SI
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN) (Vai piekrītat publicēšanai? jā)
Līguma/daļas kopējā vērtība: 29 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
V.2.6)Cena, kas samaksāta attiecībā uz pirkumiem par pazeminātu cenu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 2
Nosaukums:

Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za predelavo mejne merilno-regulacijske postaje Rogatec

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 3
Nosaukums:

Sklop 3: Izdelava tehnične dokumentacije na nivoju PZI, DZR za telemetrijske postaje za obdobje 3 let

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Daļas numurs: 4
Nosaukums:

Sklop 4: Izdelava dokumentacije PZI in DZR za izvedbo optičnega omrežja na relaciji Center vodenja – MRP Ljubljana – RMRP Vodice

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): nē
V.1)Informācija par nepilnīgu iepirkuma procedūru
Līgums/daļa nav piešķirta
Netika saņemts neviens piedāvājums vai dalības pieprasījums, vai visi piedāvājumi vai dalības pieprasījumi tika noraidīti

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Državna revizijska komisija
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovēnija
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
Ljubljana
1000
Slovēnija
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18/04/2017