Pakalpojumi - 151218-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Gdaņska: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2017/S 078-151218

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2017/S 077-149550)

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Dyrekcyjna 2-4
Gdańsk
80-852
Polija
Kontaktpersona: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
Tālrunis: +48 587213437
E-pasts: l.szwed@plk-sa.pl
Fakss: +48 587213268
NUTS kods: PL63

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: www.plk-sa.pl

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk” przewidzianego do.

Atsauces numurs: 9090/IREZA2/07322/03007/17/P
II.1.2)Galvenās CPV kods
71520000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno – Ełk” przewidzianego do realizacji w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia.

Inwestycja ma charakter liniowy i obejmuje swoim zasięgiem odcinek linii kolejowej nr 219 Szczytno – Ełk – od km 43,370 do km 156,950.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
20/04/2017
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 077-149550

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: III.1.2
Teksta labojuma vieta: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Tekstu:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny obrót w wysokości nie mniejszej niż 2 400 000 PLN.

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 600 000 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Lasīt šādi:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a)posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny obrót w wysokości nie mniejszej niż 2 200 000 PLN.

b)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

VII.2)Cita papildu informācija: