Būvdarbi - 151236-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Beļģija-Lēvena: Slimnīcu telpu celtniecības darbi

2017/S 078-151236

UZ Leuven, Herestraat 49, Dienst Materiaalbeheer, Kontaktpersona(-as): Annelies Michiels, Leuven 3000, Beļģija. E-pasts: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 14.4.2017, 2017/S 074-143394)

Priekšmets:
CPV:45215140

Slimnīcu telpu celtniecības darbi

Šī teksta vietā: 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

5.6.2017 (10:00)

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

5.6.2017 (10:00)

Jābūt: 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

7.6.2017 (10:00)

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

7.6.2017 (10:00)