Būvdarbi - 151239-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Polija-Częstochowa: Ceļu būvdarbi

2017/S 078-151239

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Popiełuszki 4/6, Kontaktpersona(-as): Jarosław Brymora, Kamil Drabiński, Częstochowa 42-217, Polija. Tālrunis: +48 343664337/152. Fakss: +48 343664337/160

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 20.4.2016, 2016/S 077-135652)

Priekšmets:
CPV:45233120, 45111100, 77211400, 45223200, 45220000, 45111000, 45231400, 45110000, 45233252, 45231600, 45231000, 45232410, 45232100, 45231300, 45231220, 45232300, 45200000

Ceļu būvdarbi

Demontāžas darbi

Koku izciršanas pakalpojumi

Konstrukciju būves

Inženiertehniskie un celtniecības darbi

Ēku demontāžas, būvlaukuma sagatavošanas un tīrīšanas darbi

Elektrolīniju būvdarbi

Ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi

Ielu seguma būvdarbi

Komunikāciju līniju būvdarbi

Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju būvdarbi

Kanalizācijas darbi

Ūdensapgādes cauruļvadu ierīkošanas palīgdarbi

Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi

Gāzes cauruļvadu būvdarbi

Telefona un komunikāciju līniju izbūve un palīgdarbi

Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi

Šī teksta vietā: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

5.5.2017 (11:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

5.5.2017 (12:00)

Jābūt: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

12.5.2017 (11:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

12.5.2017 (12:00)

Cita papildu informācija

Informācija, kas jālabo vai jāpapildina attiecīgajos konkursa dokumentos.

Sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgā konkursa dokumentus.