Būvdarbi - 151262-2017

21/04/2017    S78    - - Būvdarbi - Paziņojums par brīvprātīgu ex ante pārskatāmību - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana bez iepriekšējas publicēšanas 

Francija-Lagny-sur-Marne: Darbi, kas saistīti ar ūdensapgādes cauruļvadiem

2017/S 078-151262

Brīvprātīgas ex-ante pārskatāmības paziņojums

Uz šo paziņojumu attiecas: Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

SMAEP de la Région de Lagny-sur-Marne
Mairie — 2 place de l'Hôtel de Ville
77400 Lagny-sur-Marne
Francija
Tālrunis: +33 164127400
E-pasts: smaep@lagny-sur-marne.fr
Fakss: +33 164127428

Interneta adrese(-s):

Pircēja profila adrese: http://www.smaeplagny.fr

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45232150

Apraksts
Darbi, kas saistīti ar ūdensapgādes cauruļvadiem .

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

La Limousine SAS
76 rue Viollet Le Duc
94214 La Varenne-Saint-Hilaire
Francija

V.4)Informācija par līguma vērtību

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Tribunal administratif de Melun
43 avenue du Général de Gaulle
77000 Melun
Francija

VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Tribunal administratif de Melun
43 avenue du Général de Gaulle
77000 Melun
Francija