Piegādes - 151294-2017

21/04/2017    S78    - - Piegādes - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Beļģija-Aartselaar: Notekūdeņu sūkņu staciju celtniecības darbi

2017/S 078-151294

Aquafin NV — Directie Asset Management, Dijkstraat 8, Directie Asset Management, Kontaktpersona(-as): Dhr. Bart Van Eygen, Aartselaar 2630, Beļģija. Tālrunis: +32 34504511. Fakss: +32 34583020. E-pasts: aanbestedingen@aquafin.be

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 7.2.2017, 2017/S 026-046417)

Priekšmets:
CPV:45232423

Notekūdeņu sūkņu staciju celtniecības darbi

Šī teksta vietā: 

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document:

17.4.2017 (10:45)

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

17.4.2017 (10:45)

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

17.4.2017 (10:45)

Jābūt: 

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document:

5.5.2017 (10:00)

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

5.5.2017 (10:00)

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

5.5.2017 (10:00)

Cita papildu informācija

Terechtwijzend bericht nr. 6:

Aanbesteding uitgesteld naar 5.5.2017 om 10:00.

Nieuwe TCO beschikbaar.