Pakalpojumi - 151430-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Igaunija-Tallina: Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

2017/S 078-151430

Maanteeamet, 70001490, Pärnu mnt 463a, Kontaktpersona(-as): Jane Treu, Tallinn 10916, Igaunija. Tālrunis: +372 7408113. E-pasts: jane.treu@mnt.ee

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 14.3.2017, 2017/S 051-095071)

Priekšmets:
CPV:71520000

Celtniecības uzraudzības pakalpojumi

Šī teksta vietā: 

IV.3.4) Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg:

20.4.2017 (10:00)

IV.3.8) Pakkumuste avamise tingimused:

20.4.2017 (10:00)

Jābūt: 

IV.3.4) Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg:

22.5.2017 (10:00)

IV.3.8) Pakkumuste avamise tingimused:

22.5.2017 (10:00)

Cita papildu informācija

A) Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduse kohaselt olema registreeritud äriregistris või erialases registris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või väljavõtte äriregistrist või nende kehtiva koopia, millest peavad nähtuma juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud. Juriidilisest isikust pakkuja, kelle asukohamaa on Eesti, ei pea esitama registri väljavõtet.

B) Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, lisab pakkuja riigihangete registrisse kvalifitseerimise dokumentide juurde HD lisa I Vormi 4 kohase teise isiku nõusoleku.

C) Omanikujärelvalve teenus tellitakse ehitustööde riigihankele „Põhimaantee 7 Riia-Pihkva lõigu Tsiiruli – Missokülä km 195,565-209,195 rekonstrueerimine“, mille hankedokumentidele on tagatud elektrooniline juurdepääs riigihangete registris, riigihanke viitenumbriga 184116, hankedokumentide lehel.

D) Töödega alustamise aeg on Tellija kirjalikus korralduses märgitud aeg. Lepingus kindlaks määratud ülesannete täitmise tähtaeg alates alustamisajast on 68 kuud, sealhulgas 8 kuud Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks enne garantiiperioodi algust ja 60 kuud alates garantiiperioodi algusest.

E) Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise ligipääsu hankedokumentidele Riigihangete Registris.