Pakalpojumi - 151449-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Iepriekšējs informatīvs paziņojums bez iepirkuma izsludināšanas - Nav 

Rumānija-Timisoara: Projektēšanas palīgpakalpojumi

2017/S 078-151449

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Kontaktpunkts(-i): Serviciul Achizitii Publice
Kontaktpersona(-as): Corina Coroian
300030 Timisoara
Rumānija
Tālrunis: +40 256408367
E-pasts: achizitiipublice@primariatm.ro
Fakss: +40 256408477

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: www.primariatm.ro

Pircēja profila adrese: www.e-licitatie.ro

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

II.B iedaļu: Līguma priekšmets (Piegādes vai pakalpojumi)

II.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79933000, 71220000

Apraksts
Projektēšanas palīgpakalpojumi .
Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi .