Pakalpojumi - 151456-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Itāija-Boloņa: Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm

2017/S 078-151456

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Ministero Infrastrutture e Trasporti — Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
Piazza VIII Agosto 26
Kontaktpunkts(-i): oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Kontaktpersona(-as): Ufficio 5 Sezione Contratti
40126 Bologna
Itālija
Tālrunis: +39 051257207
E-pasts: contratti.bo@mit.gov.it

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: www.provoper-erm.it

Pircēja profila adrese: www.provoper-erm.it

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

71322000

Apraksts
Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm.

IV iedaļa: Procedūra

IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 26.5.2017 - 12:00
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
31.5.2017 - 12:00
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
itāļu valoda.