Pakalpojumi - 151655-2017

21/04/2017    S78    - - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Rumānija-Bucuresti: Transportlīdzekļu tīrīšanas pakalpojumi

2017/S 078-151655

SNTFC „CFR Calatori” SA, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Kontaktpersona(-as): Georgeta Manole – sef Serviciu Achizitii Publice si Asigurarea Transparentei, Bucuresti 010873, Rumānija. Tālrunis: +40 0732671661. Fakss: +40 0213192428. E-pasts: ciprian.habasescu@cfrcalatori.ro

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 12.1.2017, 2017/S 008-012915)

Priekšmets:
CPV:90917000

Transportlīdzekļu tīrīšanas pakalpojumi

Nepilnīga procedūra
Līgums netika piešķirts

Cita papildu informācija

Anulata în baza prevederilor art. 225 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 99/2016, deoarece nu a fost depusa nicio oferta.