Supplies - 15533-2018

13/01/2018    S9    - - Supplies - Contract award notice - Open procedure 

Bulgaria-Sofia: Emergency and security equipment

2018/S 009-015533

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ — MVR
129010164
ul. „Pirotska“ No. 171A
Sofiya
1309
Bulgaria
Contact person: Sashka Stoyanova; Radka Savova
Telephone: +359 296010291 / 296010341
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Address of the buyer profile: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка и оборудване на центровете и полигоните към тях.

II.1.2)Main CPV code
35100000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Обществената поръчка е разделена на 6 (шест) обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за водно спасяване“,

— Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия“,

— Обособена позиция № 3: „Доставка на медицинско оборудване“,

— Обособена позиция № 4: „Доставка на осветителни мачти“,

— Обособена позиция № 5: „Доставка на надуваеми бариери за наводнения“,

— Обособена позиция № 6: „Доставка на термовизионни камери“.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 225 960.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35112000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
NUTS code: BG423
NUTS code: BG341
NUTS code: BG322
NUTS code: BG333
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:

Учебни центрове и учебно-тренировъчните комплекси, намиращи се на територията на областите София, Пазарджик, Бургас, Габрово, Шумен и Враца.

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция № 2 включва доставката на следното оборудване:

1. Доставка на полустатично въже за осигуряване Ф10 — 30 м — 360 м — по 60 м за всеки център;

2. Доставка на каски — 240 броя — по 40 бр. за всеки център;

3. Доставка на челници за каски — 240 броя — по 40 бр. за всеки център;

4. Доставка на двойни макари — 240 броя — по 40 бр. за всеки център;

5. Доставка на седалки за катерене — 240 броя — по 40 бр. за всеки център;

6. Доставка на колани за цяло тяло — 24 броя — по 4 бр. за всеки център;

7. Доставка на карабинери — 1 440 броя — по 240 бр. за всеки център;

8. Доставка на Y-образни ремъци — 240 броя — по 40 бр. за всеки център;

9. Доставка на автоматични блокиращи десандьори — 48 броя — по 8 бр. за всеки център;

10. Доставка на спирачни устройства за въже — 24 броя — по 4 бр. за всеки център;

11. Доставка на ръкавици — 240 чифта — по 40 чф. за всеки център;

12. Доставка на полустатично въже — Ф10,5 мм — 3 600 м — по 600 м за всеки център;

Продължава в II.2.14).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Проект № BG16M1OP002-4.001-0001-C02 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.
II.2.14)Additional information

От II.2.4).

13. Доставка на специализирани комплекти инструменти — 6 броя — по 1 бр. за всеки център;

14. Доставка на лопати — 120 броя — по 20 бр. за всеки център;

15. Доставка на ръкавици — работни — 240 чифта — по 40 чф. за всеки център.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на осветителни мачти.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
31527260
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
NUTS code: BG423
NUTS code: BG341
NUTS code: BG322
NUTS code: BG333
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:

Учебни центрове и учебно-тренировъчните комплекси, намиращи се на територията на областите София, Пазарджик, Бургас, Габрово, Шумен и Враца.

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция № 4 включва доставката на следното оборудване:

1. Доставка на осветителни мачти — 6 броя — по 1 бр. за всеки център.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Проект № BG16M1OP002-4.001-0001-C02 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка на термовизионни камери.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
35120000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411
NUTS code: BG423
NUTS code: BG341
NUTS code: BG322
NUTS code: BG333
NUTS code: BG313
Main site or place of performance:

Учебни центрове и учебно-тренировъчните комплекси, намиращи се на територията на областите София, Пазарджик, Бургас, Габрово, Шумен и Враца.

II.2.4)Description of the procurement:

Обособена позиция № 6 включва доставката на следното оборудване:

1. Доставка на термовизионни камери — 6 броя — по 1 бр. за всеки център.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Проект № BG16M1OP002-4.001-0001-C02 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 151-312312
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1983опд-3
Lot No: 2
Title:

Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
„Екселор Холдинг Груп“ ЕООД
203310248
район „Лозенец“, ул. „Богатица“ № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 20
София
1164
Bulgaria
Telephone: +359 29055060
E-mail: office@excelor.bg
Fax: +359 29055070
NUTS code: BG411

Internet address:www.excelor.bg

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 167 133.33 BGN
Total value of the contract/lot: 165 180.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1983опд-5
Lot No: 4
Title:

Доставка на осветителни мачти.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
„Екселор Холдинг Груп“ ЕООД
203310248
район „Лозенец“, ул. „Богатица“ № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 20
София
1164
Bulgaria
Telephone: +359 29055060
E-mail: office@excelor.bg
Fax: +359 29055070
NUTS code: BG411

Internet address:www.excelor.bg

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 30 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 22 260.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1983опд-4
Lot No: 6
Title:

Доставка на термовизионни камери.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/01/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
„Екселор Холдинг Груп“ ЕООД
203310248
район „Лозенец“, ул. „Богатица“ № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 20
София
1164
Bulgaria
Telephone: +359 29055060
E-mail: office@excelor.bg
Fax: +359 29055070
NUTS code: BG411

Internet address:www.excelor.bg

The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 53 333.33 BGN
Total value of the contract/lot: 38 520.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/01/2018