Építési beruházás - 155619-2017

26/04/2017    S81    - - Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Tereprendezési munkák

2017/S 081-155619

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Budapest Főváros Önkormányzata
AK15623
Városház utca 9–11.
Budapest
1052
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr., főjegyző
Telefon: +361 3271656
E-mail: ehr@budapest.hu
Fax: +361 3271863
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.budapest.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása III. ütem: Kertépítészeti fejlesztések – Fogadóterek és kapcsolódó munkák.

II.1.2)Fő CPV-kód
45112700
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása III. ütem: Kertépítészeti fejlesztések – Fogadóterek és kapcsolódó munkák.”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 813 877 658.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45112700
45111100
45232451
44233000
39113600
34928500
45223300
35261000
45453100
45340000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII., Margitsziget.

23800/1, 23800/2, 23800/3, 23800/4, 23800/5, 23800/6, 23800/7, 23800/8. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés keretében az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

— Casino környezete és Uzsonnás-kert felújítása és átalakítása,

— Árpád hídi fogadótér átalakítás,

— 26-os busz Szállodák megállójánál gyalogos elosztótér átalakítása,

— Pesti part burkolat stabilizálása,

— Budai járda kiépítése,

— Palatinus strand melletti parkoló átalakítása,

— Kő büfé átalakítása,

— Hármas büfé átalakítása,

— Anga büfé átalakítása,

— Információs táblák kihelyezése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés értéke 5 %-os tartalékkerettel együtt értendő.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás Kbt. 98. § (2) bekezdés E) pont szerinti jogcíme.

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya olyan kivitelezés megrendelése, mely a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (1) bekezdés tárgyi hatálya alá tartozik, tekintettel arra, hogy a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházással összefüggő beszerzés.

A Törvény 3. § (1) bekezdése szerint: „A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy – a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg”.

A Törvény 15. § (1) bekezdés a) és f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján elfogadott, a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetőjének kijelöléséről, valamint a toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 18. pontja a jelen felhívás VII.) pontjában felsorolt ingatlanok vonatkozásában építtetőként Budapest Főváros Önkormányzatát nevesíti. Ennek értelmében tehát jogszabályi előírás alapján Budapest Főváros Önkormányzata az építtetője a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkáknak.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

2017. évi FINA Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó Margitsziget környezetfejlesztési feladatok megvalósítása III. ütem

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Varland Kft. közös ajánlattevő
Viola utca 37/b
Budapest
1094
Magyarország
Telefon: +36 302216583
E-mail: varland@varland.hu
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Kobold 2003 Kft. közös ajánlattevő
Termő utca 93.
Budapest
1224
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 813 877 658.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az alábbi ajánlattevők tettek ajánlatot:

1. ajánlattevő neve:

AMBICIÓ Kft.

2011 Budakalász, Pomázi út 12. B.

Adószám: 10435070-2-13.

2. ajánlattevő neve:

PARK-TÉR Bt.

1048 Budapest, Falemez u. 11. fsz. 2.

Adószám: 28242321-2-41.

3. ajánlattevő neve:

Garden-System Kft.

2143 Kistarcsa, Móra F. u. 87.

Adószám: 13664529-2-13.

4. ajánlattevő neve:

VIANOVA 87 Zrt.

1215 Budapest, Vasas u. 65-67.

Adószám: 13839129-2-43.

5. ajánlattevő neve:

Közös ajánlattevők

Varland Kft.

1094 Budapest, Viola utca 37/b.

Adószám: 14560624-2-43.

Kobold 2003 Kft.

1224 Budapest, Termő utca 93.

Adószám: 12982578-2-43.

Alvállalkozó bevonásával érintett főbb munkarészek:

— Előkészítő kertészeti munkák,

— Előkészítő bontási munkák,

— Közműbontás, építés,

— Tereprendezési munkák,

— Építési munkák-burkolatok, szegélyek, falak,

— Kertészeti munkák,

— Parkberendezés,

— Sorompó,

— Táblák,

— Kőpavilon büfé felújítása,

— Hármas pavilon büfé felújítása,

— Anga pavilon büfé felújítása,

— Szökőkút programozása.

Az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó neve:

Monostori Tibor, lajstromszáma: 00955.

Az eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó helyettesének neve:

dr. Káré Anett, lajstromszáma: 00885.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/04/2017