Varor - 178666-2017

11/05/2017    S90    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Helsingborg: Kontorsmaskiner, datorer samt kontors- och datorutrustning, utom möbler och programvara

2017/S 090-178666

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Helsingborgs stad
Rådhuset
Att: Axel Victorin
SE-251 89 Helsingborg
Sverige
Telefon: +46 42103340
E-post: axel.victorin@helsingborg.se

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.helsingborg.se

Upphandlarprofil: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=18590

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: ja

Öresundskraft med flera
Sverige

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Kontors- och skolmaterial samt kopieringspapper.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Helsingborg.

NUTS-kod SE224

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
— Helsingborgs stad,
— Helsingborgs hamn AB,
— AB Helsingborgshem,
— Helsingborgs Arena och Scen AB,
— NSR AB,
— Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB,
— Räddningstjänsten Skåne Nordväst,
— Öresundskraft
upphandlar kontorsmaterial, skolmaterial och kopieringspapper.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

30000000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
567/16
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2016/S 226-412366 av den 23.11.2016

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Del nr: 1 - Benämning: Kontors- och skolmaterial samt kopieringspapper
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17.3.2017
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Office Depot Svenska AB
556024-9558
Sverige

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Om värdet avser månad eller år:
Antal år: 4
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
8.5.2017