Services - 189511-2017

19/05/2017    S96    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Warsaw: Planting and maintenance services of green areas

2017/S 096-189511

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27 pok. 35 A
Warszawa
02-517
Poland
Contact person: Urszula Łopieńska
Telephone: +48 224436254
E-mail: urszula.lopienska@um.warszawa.pl
Fax: +48 225651560
NUTS code: PL127

Internet address(es):

Main address: www.mokotow.waw.pl

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie terenów zieleni przyulicznej położonych na terenie kompleksu B Dzielnicy Mokotów.

Reference number: UD-IV-WZP.271.18.2017.UŁO
II.1.2)Main CPV code
77310000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zamówienie obejmuje koszenie trawników ze zgrabianiem i wywozem pokosu, odchwaszczanie skupin krzewów, odchwaszczanie mis drzew w chodniku, podlewanie młodych drzew, sadzenie roślin sezonowych i ich pielęgnacja, jesienne wygrabianie liści, i zanieczyszczeń, prace porządkowe różne.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 66 665.74 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL127
Main site or place of performance:

Dzielnica Mokotów.

II.2.4)Description of the procurement:

Zamówienie obejmuje koszenie trawników ze zgrabianiem i wywozem pokosu, odchwaszczanie skupin krzewów, odchwaszczanie mis drzew w chodniku, podlewanie młodych drzew, sadzenie roślin sezonowych i ich pielęgnacja, jesienne wygrabianie liści, i zanieczyszczeń, prace porządkowe różne.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Liczba dni koszenia / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kwalifikacje zawodowe / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 033-059798
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
12/05/2017
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Fagus Sp. z o.o.
ul. Krakowska 100/114
Warszawa
00-971
Poland
Telephone: +48 228682563
E-mail: biuro@fagus.waw.pl
NUTS code: PL127
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 82 222.74 PLN
Total value of the contract/lot: 66 665.74 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom ,a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/05/2017