Usługi - 190043-2017

19/05/2017    S96    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

Polska-Wrocław: Usługi publicznego transportu kolejowego

2017/S 096-190043

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Wydział Transportu, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, Wrocław 50-411, Polska. Tel.: +48 717769905. Faks: +48 717769059. E-mail: kontakt.koleje@dolnyslask.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.2.2016, 2016/S 041-066334)

Przedmiot zamówienia:
CPV:60210000

Usługi publicznego transportu kolejowego

Zamiast: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Bezpośrednie udzielenie zamówienia na usługi w zakresie komunikacji pasażerskiej w okresie od 1.1.2017 do 31.12.2019 zgodnie z art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

II.1.3) Krótki opis zamówienia:

31.12.2019

Powinno być: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Bezpośrednie udzielenie zamówienia na usługi w zakresie komunikacji pasażerskiej w terminie od 1.1.2017 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

II.1.3) Krótki opis zamówienia:

31.12.2020

Inne dodatkowe informacje

W umowie zawarte zostaną również zapisy umów w ramach projektów POLiŚ (7.1-95,7.1-46), które to umowy stracą swoją moc z chwilą zawarcia umowy wieloletniej. Zamówienie obejmuje realizację rozkładu jazdy na obszarze województwa dolnośląskiego.