Supplies - 231354-2017

17/06/2017    S115    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Sweden-Norrköping: Emergency and security equipment

2017/S 115-231354

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Migrationsverket
202100-2163
Slottsgatan 82
Norrköping
601 70
Sweden
Contact person: Ludvig Svantesson
E-mail: ludvig.svantesson@ecenea.se
NUTS code: SE123

Internet address(es):

Main address: http://www.migrationsverket.se

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnhibdunq&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnhibdunq&GoTo=Tender
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Personlarm.

Reference number: 3.2.1-2017-40304
II.1.2)Main CPV code
35100000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Migrationsverket har utifrån hotbild och verksamhetskrav behov av produkter och tjänster inom området personlarm. I dagsläget har Migrationsverket avtal med en leverantör som tillhandahåller personlarm och larmcentralstjänst men hanterar till största del administrationen inom myndighetens säkerhetsfunktion. Målsättningen med denna upphandling är att etablera ett avtal där leverantören är en stödjande samarbetspartner med helhetsansvar för personlarm inklusive samtliga närliggande tjänster.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
35121000
35121700
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE
II.2.4)Description of the procurement:

Migrationsverket har utifrån hotbild och verksamhetskrav behov av produkter och tjänster inom området personlarm. I dagsläget har Migrationsverket avtal med en leverantör som tillhandahåller personlarm och larmcentralstjänst men hanterar till största del administrationen inom myndighetens säkerhetsfunktion. Målsättningen med denna upphandling är att etablera ett avtal där leverantören är en stödjande samarbetspartner med helhetsansvar för personlarm inklusive samtliga närliggande tjänster.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/10/2017
End: 30/09/2019
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

2 förlängning/ar á 12 månader.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: yes
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/08/2017
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/12/2017
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/08/2017
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Förvaltningsrätten
Linköping
Sweden
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/06/2017