Works - 288376-2017

25/07/2017    S140    - - Works - Additional information - Open procedure 

Czech Republic-Prague: Intercity railway works

2017/S 140-288376

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 095-187363)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
70994234
Dlážděná 1003/7
Praha 1-Nové Město
110 00
Czech Republic
Contact person: Ing. Martin Kosmál
Telephone: +420 972244865
E-mail: kosmal@szdc.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://www.szdc.cz

Address of the buyer profile: https://zakazky.szdc.cz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizace trati Sudoměřice – Votice.

Reference number: 17060/2017-SŽDC-SSZ-VZ
II.1.2)Main CPV code
45234110
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Rozhodujícími stavebními objekty jsou objekty na přeložce trasy a novostavby železničního svršku a spodku, nástupišť, mostních objektů včetně vícepólových až o 7 polích, dvou tunelů, realizace protihlukových opatření, vybudování zázemí a odpovídajícího přístupu pro cestující ve stanicích a zastávkách a modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a rozvodů nn. V rámci stavby budou zrušeny železniční stanice a nahrazeny zastávkami, vznikne jedna nová žst. Dojde k rušení přejezdů na stávající trati a úpravám komunikací včetně stavby silničních mostů nad novou tratí. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/07/2017
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 095-187363

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 01/08/2017
Local time: 9:00
Read:
Date: 15/08/2017
Local time: 9:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání obálek
Instead of:
Date: 01/08/2017
Local time: 9:15
Read:
Date: 15/08/2017
Local time: 9:15
VII.2)Other additional information: