Tjänster - 319876-2017

12/08/2017    S154    - - Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Frankrike-Foix: Kollektivtrafik på väg

2017/S 154-319876

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Conseil général de l'Ariège
22090001300016
5 rue du Cap de la Ville
Foix
09000
Frankrike
Telefon: +33 561020909
E-post: smarches@ariege.fr
Fax: +33 561027841
Nuts-kod: FRJ21

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ariege.fr

Upphandlarprofil: http://marchespublicsariege.cg09.fr/

I.2)Gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Exploitation de services publics de transports scolaires pour le compte du Département de l'Ariège — secteur de Saint-Girons — service P411 RPI Barjac / Lasserre.

Referensnummer: 17fs-Trans-0507-P
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60112000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

La présente consultation concerne l'exploitation de services de transports scolaires du secteur de Saint-Girons pour le service suivant:

— P411 RPI Barjac / Lasserre.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 77 403.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60112000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ21
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

La présente consultation concerne l'exploitation de services de transports scolaires du secteur de Saint-Girons pour le service suivant:

— P411 RPI Barjac / Lasserre.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique de l'offre / Viktning: 30
Kostnadskriterium - Namn: Prix des prestations / Viktning: 70
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 076-147232
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/07/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Couret Voyages
1 rue Nationale
Prat-Bonrepaux
09160
Frankrike
Nuts-kod: FRJ21
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 77 403.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV
Toulouse
31068
Frankrike
Telefon: +33 562735757
E-post: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Fax: +33 562735740

Internetadress:http://toulouse.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
103 bis rue Belleville
Bordeaux
33063
Frankrike
Telefon: +33 557019751
E-post: jean-louis.barbaud@direccte.gouv.fr

Internetadress:http://comite_local_bordeaux.pdf

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/08/2017