Tjänster - 320849-2017

12/08/2017    S154    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Spanien-Ontinyent: Kollektivtrafik på väg

2017/S 154-320849

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Ayuntamiento de Ontinyent
P4618600C
carrer del Regall, 1
Att: M. Dolores Sifre Quilis
46870 Ontinyent
Spanien
Telefon: +34 962918219
E-post: contractacions@ajuntament-ontinyent.es
Fax: +34 962918202

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: www.ontinyent.es

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

60112000

Beskrivning
Kollektivtrafik på väg.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.3)Administrativ information
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
2.10.2017
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
spanska.
Annat språk: Valenciano.