Varor - 321071-2017

12/08/2017    S154    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Italien-Modena: Bussar för kollektivtrafik

2017/S 154-321071

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Direktiv 2004/17/EG

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

SETA SpA
Strada Sant'Anna 210
Kontaktpunkt(er): www.setaweb.it
Att: dott. Enrico Bonini
41122 Modena
Italien
Telefon: +039 059416985
E-post: acquisti@pec.setaweb.it
Fax: +039 059416851

Internetadress(er):

Upphandlande enhet: www.setaweb.it

Upphandlarprofil: www.setaweb.it

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive handlingar för ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

34121100

Beskrivning
Bussar för kollektivtrafik.

Information om delar

Del nr: 1 Benämning: Lotto n. 1 acquisto di n. 4 autobus usati da 12 m a gasolio classe II Euro 5
1)Kort beskrivning:
N. 4 autobus usati da 12 m a gasolio classe II interurbani a due porte con motorizzazione Euro V (o superiore) immatricolati dopo il 1.4.2008, monomarca ,con minimo 65 posti complessivi, dotati di aria condizionata integrale e cambio automatico -CIG 7175130097.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

34121100

3)Mängd eller omfattning:
N. 4 autobus usati a gasolio.
Uppskattat värde, exkl. moms: 320 000 EUR
Del nr: 2 Benämning: Lotto n. 2 acquisto di n. 8 autobus usati da 12 m a gasolio classe II Euro 5.
1)Kort beskrivning:
N. 8 autobus usati da 12 m a gasolio classe II interurbani a due porte con motorizzazione Euro V (o superiore) immatricolati dopo il 1.4.2008, monomarca, con minimo 65 posti complessivi, dotati di aria condizionata integrale, con predisposizione per pedana disabili e cambio automatico — CIG 71751419A8.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

34121100

3)Mängd eller omfattning:
N. 8 autobus usati a gasolio.
Uppskattat värde, exkl. moms: 664 000 EUR

Avsnitt IV: Förfarande

IV.3)Administrativ information
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (med undantag av handlingar för ett dynamiskt inköpssystem)
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
18.9.2017 - 11:00
IV.3.5)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
italienska.