Tjänster - 454209-2017

14/11/2017    S218    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Tjeckien-Prag: Kollektivtrafik med tåg

2017/S 218-454209

Förhandsmeddelande för offentligt tjänstekontrakt

Standardformulär för meddelanden i enlighet med artikel 7.2 i förordning 1370/2007 som ska publiceras i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 1 år innan anbudsförfarandet inleds eller ett avtal direkttilldelas.

<regulation_20071370> (sv)

Avsnitt I: Behörig myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
Tjeckien
Telefon: +42 234704501/550
E-post: ropid@ropid.cz
Fax: +42 224229423

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.ropid.cz

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.3)Förväntat påbörjande av och löptid för kontraktet eller tidsfrist för slutförande
Start: 10.12.2023
Antal månader: 120 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)