Tjänster - 454210-2017

14/11/2017    S218    - - Tjänster - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Direkttilldelning 

Tyskland-Stuttgart: Kollektivtrafik med tåg

2017/S 218-454210

Förhandsmeddelande för offentligt tjänstekontrakt

Standardformulär för meddelanden i enlighet med artikel 7.2 i förordning 1370/2007 som ska publiceras i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 1 år innan anbudsförfarandet inleds eller ett avtal direkttilldelas.

<regulation_20071370> (sv)

Avsnitt I: Behörig myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg
Dorotheenstraße 8
Att: Herrn Georg Keitel
70173 Stuttgart
Tyskland
Telefon: +49 7112315730
E-post: georg.keitel@vm.bwl.de

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH
Wilhelmsplatz 11
Att: Herr Norbert Kuhnle
70182 Stuttgart
Tyskland
Telefon: +49 71123991105
E-post: kuhnle@nvbw.de
Fax: +49 7112399123

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.3)Förväntat påbörjande av och löptid för kontraktet eller tidsfrist för slutförande
Start: 8.6.2019
Antal månader: 114 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)