Services - 48323-2017

08/02/2017    S27    - - Services - Qualification system with call for competition - Not applicable 

Denmark-Copenhagen: Railway engineering services

2017/S 027-048323

Qualification system – utilities

This notice is a call for competition

Services

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Denmark
Telephone: +45 82340000
E-mail: kvalifikationsordning@bane.dk
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: http://www.bane.dk

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kvalifikationsordning for ingeniør- og landinspektørvirksomheder.

II.1.2)Main CPV code
71311230
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311000
71320000
71313100
71332000
71353000
71520000
71311300
90522000
90732000
90732400
71000000
71312000
71322300
71631450
72212140
90710000
98342000
71355200
90700000
90522300
45247210
71322400
45262300
71600000
45234000
45221242
45221240
45221000
45221100
45221114
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0
II.2.4)Description of the procurement:

Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede virksomheder, der kan levere rådgivning, ingeniør- eller landinspektørydelser til Banedanmark inden for følgende fagområder:

— anlægsarbejder i forbindelse med baneprojekter (herunder, men ikke begrænset til, jord- og afvandingsarbejde inkl. forurenet jord, betonarbejder samt ledningsarbejder)

— konstruktioner i forbindelse med baneprojekter inkl. broer, tunneler og perroner

— sporanlæg

— stærkstrømsforsyningsanlæg

— sikringsanlæg (herunder signalanlæg)

— fjernstyring

— togkontrolsystemer

— transmission (LAN/WAN)

— telefoni

— radiosystemer

— publikumsinformationssystemer

— SRO-anlæg samt mekaniske anlæg

— geotekniske undersøgelser

— landinspektørarbejde (herunder landmålings-, sporafsætnings- og matrikulære opgaver)

— miljøledelse og arbejdsmiljø, herunder arbejdsmiljøkoordinator

— rådgivning ifm. jernbaneprojekter

— validering, herunder af ændringer og projekteringer af bl.a. konstruktioner.

II.2.5)Award criteria
II.2.8)Duration of the qualification system
Indefinite duration
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.9)Qualification for the system
Conditions to be fulfilled by economic operators in view of their qualification:

Se venligst Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under fanen >>Erhverv<</>>Banedanmarks udbud<</>>Kvalifikationsordning<<, hvor der findes en vejledning til ansøgning om optagelse. Ansøgningen skal vedlægges et udfyldt fælles europæisk udbudsdokument. Xml-filen til det fælles europæiske udbudsdokument kan findes via den her nævnte sti.

Methods according to which each of those conditions will be verified:

Det er en betingelse for optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for rådgivning i forbindelse med ingeniør- og landinspektørvirksomhed, at ansøgeren besvarer samtlige spørgsmål i Banedanmarks ansøgningsskema forkvalifikationsordningenen samt fremlægger den påkrævende dokumentation. Af ansøgningsskemaet fremgår desuden de yderligere betingelser for optagelse på kvalifikationsordningen.

Vejledning, xml-fil mv. er offentliggjort på Banedanmarks hjemmeside: www.bane.dk under >>Erhverv<</>>Banedanmarks udbud<</>>Kvalifikationsordning<<. Vælg hereafter >>Rådgiverydelser omfattende rådgivende ingeniør- og landinspektørvirksomhed<<.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Danish, Norwegian, Swedish

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Optagelse på kvalifikationsordningen er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret opgaver i Banedanmark regi.

Optagelse på ordningen medfører, at virksomheden kan blive inviteret til afgive bud på konkrete opgaver indenfor de godkendte discipliner. Hvilke virksomheder, der inviteres til at afgive bud, afgøres på baggrund af en konkret vurdering fra opgave til opgave. I enkelte kontrakter kan det forekomme, at Banedanmark indkøber delydelser på vegne af andre myndigheder. Ansøgning om optagelse på ordningen kan af ansøger udfærdiges på sprogene dansk, svensk, norsk eller engelsk. Herudover kan eventuelt fortrykt materiale, standardbilag og offentlige erklæringer vedlægges på tysk eller fransk. Udbudsmaterialet vil normalt være på dansk. Endvidere skal tilbud normalt afgives på dansk, ligesom arbejdssproget i forbindelse med udførelse normalt vil være på dansk. I enkelte projekter kan sproget være engelsk.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internet address:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internet address:www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/02/2017