Tjänster - 487945-2017

07/12/2017    S235    - - Tjänster - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Polen-Głuszyca: Kollektivtrafik på väg

2017/S 235-487945

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Gmina Głuszyca
Głuszyca
Głuszyca
58-340
Polen
Kontaktperson: Katarzyna Łazanowska
Telefon: +48 748866740
E-post: k.lazanowska@gluszyca.pl
Fax: +48 748456339
Nuts-kod: PL517

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.bip.gluszyca.pl

I.2)Gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60112000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Głuszyca, dla której Gmina Głuszyca jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PL51
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gmina Głuszyca.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Głuszyca, dla której Gmina Głuszyca jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
09/12/2018

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/12/2017