Tjänster - 487953-2017

07/12/2017    S235    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Tyskland-München: Kollektivtrafik på väg

2017/S 235-487953

Meddelande om upphandling

Tjänster

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Landkreis München, vertreten durch die Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH (MVV)
Thierschstr. 2
München
80538
Tyskland
Kontaktperson: Detlev Metzner
Telefon: +49 89 / 21033-253
E-post: detlev.metzner@mvv-muenchen.de
Fax: +49 89 / 21033-298
Nuts-kod: DE21H

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mvv-muenchen.de

I.2)Gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.subreport.de/E55163796
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Personenbeförderung mit Omnibussen nach dem PBefG; MVV-Regionalbuslinie 232.

Referensnummer: 232 (2018)
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60112000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Linienverkehr auf der MVV-Regionalbuslinie 232:

Ortsbus Unterföhring;

München, St. Emmeram – Unterföhring, Fichtenstraße – München, St. Emmeram; als Gesamtleistung.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DE21H
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Landkreis München.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ca. 190 487 Nwkm/a (für den Regelbetrieb);

3 Niederflurbusse (12 m) neu, der Einsatz von Elektrobussen (Batterie) ist vorgegeben;

Ca. 18 Haltestellen;

Der Aufnahme des Regelbetriebes (regulärer Linienverkehr) am 15.12.2019 geht ein ca. 3 ½-monatiger Probebetrieb ab dem 02.09.2019 voraus. Durch den Probebetrieb soll die Funktionsfähigkeit des Systems aus Elektrobussen und Ladeinfrastruktur im praktischen Betrieb nachgewiesen werden.

Geschätzter Wert ohne MwSt.:

Spanne von 7 760 000 bis 8 400 000 EUR.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Ausfall- und Ersatzkonzept / Viktning: 28
Kvalitetskriterium - Namn: Zusätzlich angebotene Fahrzeugqualität / Viktning: 2
Pris - Viktning: 70
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/09/2019
Slut: 08/12/2029
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Erklärung des Bieters bzw. der Mitglieder einer Bietergemeinschaft, dass sie sich nicht in einem Insolvenzverfahren befinden.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Angabe zu Inhabern, Gesellschaftern und zur Führung der Geschäfte bestellten Personen des Bieters, bzw. der Mitglieder einer Bietergemeinschaft.

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:

Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft).

III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Die Bieter bzw. die Mitglieder einer Bietergemeinschaft müssen ähnliche Leistungen bereits mit Erfolg erbracht haben.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 236-430459
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/01/2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Tyska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/07/2018
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 31/01/2018
Lokal tid: 12:00
Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Die Teilnahme von Bietern bei der Öffnung der Angebote ist nicht zulässig.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Mit der Abgabe des Angebotes unterliegt der Bieter den Bestimmungen über nicht berücksichtige Angebote gem. § 134 GWB und § 62 VgV.

Der Vertrag begründet während der Laufzeit ein ausschließliches Recht im Sinne von Art. 2 lit. f) Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates i. V. m. § 8a Abs. 8 PBefG. Das ausschließliche Recht schützt die gegenständlichen Leistungen vor Verkehren, die das Fahrgastpotential dieser Leistungen nicht nur unerheblich beeinträchtigen, soweit sie vom Auftraggeber nicht selbst veranlasst werden. Es umfasst dabei Leistungen gemäß den §§ 42 und 43 PBefG.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Postfach
München
80534
Tyskland
Telefon: +49 8921762411
E-post: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/12/2017